Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

grudnia
środa
Imieniny: Gabrieli, Dariusza, Eleonory
11 kwietnia 2017, 09:19 Wydarzenia

Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” ogłasza NABÓR 1/2017/G

Opublikowane przez: UM-Redziny

Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” ogłasza

NABÓR 1/2017/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.
INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY”

w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

Termin składania wniosków: od 25 kwietnia do 15 maja 2017 roku
Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.
Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl.
Dokładna treść ogłoszenia w poniższym załączniku :

ogłoszenie o naborze grant marzec 2017

 


ZOBACZ TAKŻE


© 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn