Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

09

lipca
czwartek
Imieniny: Lukrecji, Weroniki, Zenona
28 maja 2020, 18:57 Wydarzenia

Gmina pomaga GZK, ministerstwo tego nie robi

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że w związku z bardzo trudną sytuacją finansową w jakiej znalazł się w dobie koronawirusa Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach, władze gminy i kierownictwo zakładu skierowali do strony rządowej i parlamentarzystów apel z prośbą o wsparcie finansowe. W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Ministerstwa Finansów.

 Od początku epidemii przychody GZK drastycznie spadły w porównaniu do okresu wcześniejszego. Jak informowaliśmy w kwietniu, według szacunków o ok. 80 proc. zmniejszyła się liczba osób korzystających z gminnego transportu. Pozostali właściwie tylko pasażerowie, którzy autobusem muszą dostać się do pracy. Ponadto, obowiązujące wówczas ustawowo ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby pasażerów w autobusie do połowy miejsc siedzących, czyniło komunikację gminną trudniejszą w realizacji.

– Nasz zakład utracił miesięcznie przychody w wysokości co najmniej 65 tys. zł z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych (z uwzględnieniem dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego) oraz 35 tys. zł z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych. Przychód spadł więc o 100 tys. zł. w skali 1 miesiąca – wyliczał Adam Wolski, kierownik GZK. – Wszystkie koszty stałe pozostają bez zmian, poza kosztami paliwa, które poprzez zmianę rozkładu jazdy na „tymczasowy” uda się nieco ograniczyć – dodał, podkreślając, że jeśli ta niekorzystna sytuacja potrwa np. 2-3 miesiące, to zakładowi może grozić likwidacja.

Niedawno rząd umożliwił wprawdzie korzystanie z transportu zbiorowego nieco większej liczbie pasażerów (30 proc. sumy miejsc siedzących i stojących, z tym że zajęta w tym samym czasie może być tylko połowa siedzących), a luzowanie obostrzeń zwiększyło nieco liczbę podróżujących, ale sytuacja wciąż jest daleka od oczekiwanej.

Jeszcze w kwietniu władze gminy Rędziny i kierownictwo GZK skierowało do strony rządowej i parlamentarzystów ziemi częstochowskiej apel z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu państwa, które umożliwiłoby pokrycie przynajmniej części poniesionych strat.

W ostatnich dniach dopiero do urzędu gminy dotarły odpowiedzi, których udzielił Urząd Wojewódzki w Katowicach i Ministerstwo Finansów. Niestety wynika z nich, że na pomoc finansową zakład nie ma co liczyć.

Wojewoda – zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowych – przekazuje samorządowi województwa dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie przewoźnikom/operatorom publicznego transportu strat z tytułu stosowania ulg w cenach biletów.

– Przepisy prawne uniemożliwiają wojewodzie przekazanie wyższej dotacji celowej z przeznaczeniem na dopłaty przewoźnikom do sprzedanych biletów autobusowych – poinformowała Bożena Goldamer – Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Odpowiedź ze strony Ministerstwa Finansów okazała się znacznie bardziej obszerna, ale sprowadziła się głównie do zestawienia przyjętych z powodu kryzysu rozwiązań usprawniających wykonywanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) i uelastyczniających reguły fiskalne obowiązujące w samorządach.

– Ponadto w dniu  20 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy  o dopłatach do oprocentowania  kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19  oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym zostały wprowadzone kolejne ułatwienia w funkcjonowaniu JST – zauważył Marek Wiewióra, dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w MF.

W tym zakresie wymienił m.in. uelastycznienie w 2020 r. wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, czy zwiększenie możliwości JST do spłaty zadłużenia.

O docelowej pomocy finansowej dla GZK resort jednak nie wspomniał. Gmina w związku z trudną sytuację udziela jej w większych niż wcześniej zakresie.

– GZK dostaje co miesiąc podwójną kwotę dotacji, ale jest też dużo innych wydatków w związku z COVID-19 i trudno powiedzieć czy damy radę – skomentował wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Pełne odpowiedzi Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Ministerstwa Finansów zamieszczamy poniżej.

 

Odpowiedź MF wsparcie dla gminnego zakładu komunikacyjnego

Odpowiedź UW

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content