Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

16

sierpnia
czwartek
Imieniny: Rocha, Stefana, Joachima

Inwestycje:


Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej pomiędzy Broniewskiego 5 i 6 –

Mickiewicza 1, 42-242 Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

Monitoring przedszkola, zakup farb i lakierów

Broniewskiego 7, 42-242 Rędziny, Polska

Monitoring przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 5 984,88 zł Zakup farb, lakierów do pomalowania ogrodzenia przedszkola –...


więcej o inwestycji

Wykonanie bieżącej naprawy chodnika przy ul. Działkowiczów i wykonanie remontu schodów, chodnika...

Działkowiczów 8, 42-242 Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

Monitoring ul. Nowa

Nowa 10, 42-242 Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

Zagospodarowanie Klombu

Mickiewicza 6, 42-242 Rędziny, Polska

Zagospodarowanie klombu przy ul. Mickiewicza – 7 469,23 zł Budowa instalacji elektrycznej zasilania rozdzielnicy przyłączeniowej na skwerze w Rędzinach ul. Mickiewicza...


więcej o inwestycji

Montaż dwóch progów zwalniających – ul. Broniewskiego i Mickiewicza

Broniewskiego 5, 42-242 Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

Montaż dwóch progów zwalniających – ul. Broniewskiego i Mickiewicza

Mickiewicza 2, 42-242 Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

Zakup Ławek i koszy na śmieci

Mickiewicza 4, 42-242 Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Wolności 203A, 42-242 Rędziny, Polska

Zamontowano 16 linii napowietrzających na bazie dyfuzora AT63/1000. Każda linia napowietrzająca wyposażona jest w 5 sztuk membran wykonanych z EPDM. Linie balastowe (balast – ceownik...


więcej o inwestycji

Ośrodek Zdrowia

Działkowiczów 20B, 42-242 Rędziny, Polska

1. remont wejścia z zastosowaniem posadzki przemysłowej antypoślizgowej, ustawienie ławki przy ośrodku, naprawa i uruchomienie centrali wentylacyjnej nawiewnej VBV Clima...


więcej o inwestycji

Rozbudowa kanalizacji w Rudnikach

Stalowa 10, 42-240 Rudniki, Polska

Kanalizacja sanitarna w Rudnikach została wydłużona o kilkadziesiąt metrów. Mowa o odcinku na bocznej drodze od ul. Stalowej Do zadań...


więcej o inwestycji

Przebudowa ul. Fabrycznej i Dworcowej

Dworcowa 18A, 42-240 Rudniki, Polska

Dzięki porozumieniu władz naszej gminy i powiatu częstochowskiego oraz pozyskanemu dofinansowaniu ze środków  ministerialnych, przebudowana została  ul. Dworcowa i Fabryczna,...


więcej o inwestycji

Przebudowa ul. Fabrycznej i Dworcowej

Fabryczna 7, 42-240 Rudniki, Polska

Dzięki porozumieniu władz naszej gminy i powiatu częstochowskiego oraz pozyskanemu dofinansowaniu ze środków  ministerialnych, przebudowana została  ul. Dworcowa i Fabryczna,...


więcej o inwestycji

Krok w kierunku rozbudowy oczyszczalni ścieków

Karolina 17, 42-240 Karolina, Polska

Gmina jest już w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy docelowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Karolinie. Inwestycja jest konieczna, ponieważ obecna instalacja...


więcej o inwestycji

Hala sportowa, Orlik

Działkowiczów 20A, 42-242 Rędziny, Polska

zakup i montaż profesjonalnego nagłośnienia, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń i remont siłowni, naprawa ogrodzenia wokół Orlika - 61...


więcej o inwestycji

Utrzymanie budynku GOK

Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny, Polska

50 000 zł na rok w sumie 2015 - 2018 - 200 000 zł


więcej o inwestycji

Parking przy Broniewskiego gotowy

Broniewskiego, Rędziny, Polska

Gmina utwardziła pod parking plac przy bloku na ul. Broniewskiego 6 w Rędzinach. Zrobiła to zgodnie z życzeniem mieszkańców Chodzi...


więcej o inwestycji

Projekt budowy chodnika na odcinku od ul. Witosa do ul. Rędzińskiej w Koninie i zatoki postojowej, projekt...

Wincentego Witosa 39, 42-242 Rędziny, Polska

Ulica Nowa, remont chodnika projekt budowy chodnika na odcinku od ul. Witosa do ul. Rędzińskiej w Koninie i zatoki postojowej,...


więcej o inwestycji

Modernizacja hydroforni, studni głębinowej oraz zbiornika wody pitnej

Broniewskiego 1, 42-242 Rędziny, Polska

Działająca przy osiedlowej kotłowni hydrofornia nie była gruntownie remontowana od wielu lat. Aż do tego roku. Właśnie zakończyła się jej...


więcej o inwestycji

Powykonawczy audyt energetyczny kotłowni

Działkowiczów 2, 42-242 Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

Budowa komina stalowego H- 32 m

Działkowiczów 2, 42-242 Rędziny, Polska

Budowa komina stalowego H- 32 m w kotłowni na osiedlu - dotacja z gminy dla ZGMiK


więcej o inwestycji

OSP Rędziny

Szkolna 1, 42-242 Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

OSP Kościelec

Wolności 95, 42-240 Kościelec, Polska

więcej o inwestycji

OSP Rudniki

Mstowska 1a, 42-240 Rudniki, Polska

więcej o inwestycji

OSP Konin

Kielecka 33, 42-240 Konin, Polska

więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 2 W Rędzinach

Działkowiczów 20B, 42-242 Rędziny, Polska

1 Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny (zakup sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych) 117 509,42 zł 2 Program...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 1 W Rędzinach

Szkolna 7, 42-242 Rędziny, Polska

Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny (zakup sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych) 58 557,28 zł Doposażenie gabinetów profilaktyki...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Rudniki, Szkolna 11, 42-240 Rudniki, Polska

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 1 817,20 zł Aktywna tablica 14 000,00 zł Narodowy program rozwoju czytelnictwa dla szkół...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Wolności 93, 42-240 Kościelec, Polska

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 5 025,00 zł Aktywna tablica 14 000,00 zł Książki naszych marzeń 1 625,00 zł...


więcej o inwestycji

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie

Szkolna 37, 42-240, Polska

Program Bezpieczna+ 9 700,00 zł Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 4 676,00 zł Narodowy program rozwoju czytelnictwa dla szkół...


więcej o inwestycji

Budowa placu zabaw ul. Kościelna

Kościelna 1, 42-240 Konin, Polska

więcej o inwestycji

Ogrodzenie placu zabaw Marianka Rędzińska

Srebrna 21, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

więcej o inwestycji

Budowa rowu chłonnego ze studnią ul. Piaskowa

Piaskowa, Rędziny, Polska

więcej o inwestycji

Naprawa oświetlenia ulicznego ul. Zakładowa w Koninie

Zakładowa 2, 42-240 Konin, Polska

więcej o inwestycji

Prace projektowo – remontowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kościelcu

Karolina 17, 42-240 Karolina, Polska

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zasilania i oświetlenia oraz roboty budowlane PSZOK - 28 980,90 zł


więcej o inwestycji

Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Rędzinach

Wolności 89, 42-242 Rędziny, Polska

Urząd Gminy w Rędzinach dysponuje kompletnym systemem instalacji klimatyzacji. To udogodnienie zarówno dla pracowników, jak i petentów  


więcej o inwestycji

Montaż barierek drogowych ul. Mstowska w Rędzinach

Mstowska 67, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców zamontowano bariery ochronne po długości chodnika w miejscach największego przegłębienia rowu chłonnego.


więcej o inwestycji

Montaż progów ul Działkowiczów i ul. Mstowska w Rędzinach

Działkowiczów, Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wybudowano łącznie cztery progi zwalniające.


więcej o inwestycji

Montaż progów ul. Mstowska i ul. Działkowiczów w Rędzinach

Mstowska, Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wybudowano łącznie cztery progi zwalniające.


więcej o inwestycji

Budowa chodnika i zatoki przy ul. Ogrodowej w Rudnikach

Ogrodowa 7, 42-240 Rudniki, Polska

Przed wejściem do przedszkola w Rudnikach wybudowano odcinek chodnika o długości ... dodatkowo wykonano miejsca postojowe oraz wymieniono ogrodzenie placu...


więcej o inwestycji

Remont drogi ul. Wesołej w Rudnikach

Wesoła, Rudniki, Polska

W latach 2015 - 2016 wykonano w dwóch etapach generalny remont ul. Wesołej na długości 530 mb od ul. Stalowej...


więcej o inwestycji

Utwardzenie ul. Witosa

Wincentego Witosa 7A, 42-242 Rędziny, Polska

W roku 2015 wykonano nawierzchnię ul. Witosa na długości 600 mb


więcej o inwestycji

Utwardzenie drogi ul. Jaskrowska

Jaskrowska 1, 42-242 Rędziny, Polska

W roku 2015 utwardzono kruszywem ul. Jaskrowską na długości


więcej o inwestycji

Środki unijne na Bankową

Bankowa, Rędziny, Polska

Urząd gminy skutecznie aplikował o dofinansowanie unijne na budowę ul. Bankowej w Rędzinach. Pozyskał na ten cel ponad 400 tys....


więcej o inwestycji

W końcu mamy bankomat!

Wolności 87, 42-242 Rędziny, Polska

Dzięki staraniom Wójta Gminy Rędziny Pawła Militowskiego, mieszkańcy naszej gminy otrzymali długo oczekiwany bankomat. Mieści się on w budynku urzędu...


więcej o inwestycji

Sadowa w Koninie z asfaltem i chodnikiem

Sadowa 11, 42-240 Konin, Polska

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, gmina przebudowała ul. Sadową...


więcej o inwestycji

Budowa kanalizacji na ul. Cmentarnej, Wrzosowej i Madalińskiej

Madalińska 5, 42-240 Kościelec, Polska

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 632 metrów...


więcej o inwestycji


 

Suma pozyskanych zewnętrznych środków finansowych na rzecz mieszkańców Gminy Rędziny

18 986 655 zł

szczegóły

  • modernizacja drogi 1
  • modernizacja drogi 2
  • kolejna inwestycja 3

zamknij

 


Realizacja

Solectwa

Lata


Monitoring przedszkola, zakup farb i lakierów

zrealizowane Osiedle 2017

Monitoring przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 5 984,88 zł Zakup farb, lakierów do pomalowania ogrodzenia przedszkola – 2 999,07 zł

Zagospodarowanie Klombu

zrealizowane Osiedle 2016

Zagospodarowanie klombu przy ul. Mickiewicza – 7 469,23 zł Budowa instalacji elektrycznej zasilania rozdzielnicy przyłączeniowej na skwerze w Rędzinach ul. Mickiewicza i sporządzenie mapy do celów...

Modernizacja oczyszczalni ścieków

zrealizowane Osiedle 2016

Zamontowano 16 linii napowietrzających na bazie dyfuzora AT63/1000. Każda linia napowietrzająca wyposażona jest w 5 sztuk membran wykonanych z EPDM. Linie balastowe (balast – ceownik hutniczy 65), z możliwością wyjmowania. Zasilanie...

Ośrodek Zdrowia

zrealizowane Osiedle 2014 2015 2016 2017 2018

1. remont wejścia z zastosowaniem posadzki przemysłowej antypoślizgowej, ustawienie ławki przy ośrodku, naprawa i uruchomienie centrali wentylacyjnej nawiewnej VBV Clima w budynku – 59 840,00...

Rozbudowa kanalizacji w Rudnikach

zrealizowane Rudniki 2016

Kanalizacja sanitarna w Rudnikach została wydłużona o kilkadziesiąt metrów. Mowa o odcinku na bocznej drodze od ul. Stalowej Do zadań własnych gminy należy budowa sieci...

Przebudowa ul. Fabrycznej i Dworcowej

zrealizowane Rudniki 2016

Dzięki porozumieniu władz naszej gminy i powiatu częstochowskiego oraz pozyskanemu dofinansowaniu ze środków  ministerialnych, przebudowana została  ul. Dworcowa i Fabryczna, czyli droga powiatowa łącząca Rędziny...

Przebudowa ul. Fabrycznej i Dworcowej

zrealizowane Rudniki 2016

Dzięki porozumieniu władz naszej gminy i powiatu częstochowskiego oraz pozyskanemu dofinansowaniu ze środków  ministerialnych, przebudowana została  ul. Dworcowa i Fabryczna, czyli droga powiatowa łącząca Rędziny...

Lepsza organizacja ruchu

zrealizowane Kolonia Konin Kościelec Marianka Okupniki Osiedle Rudniki Wyrazów 2015

Dzięki kompleksowemu zaprojektowaniu stałej organizacji ruchu na wszystkich gminnych ulicach, urząd mógł zapewnić odpowiednie oznakowanie tam, gdzie było ono niezbędne. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu...

Krok w kierunku rozbudowy oczyszczalni ścieków

w realizacji Kolonia Konin Kościelec Marianka Okupniki Osiedle Rudniki Wyrazów 2015 2016

Gmina jest już w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy docelowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Karolinie. Inwestycja jest konieczna, ponieważ obecna instalacja niedługo nie będzie już w...

Hala sportowa, Orlik

zrealizowane Osiedle 2015 2016 2017 2018

zakup i montaż profesjonalnego nagłośnienia, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń i remont siłowni, naprawa ogrodzenia wokół Orlika - 61 952,50 zł naprawa ogrodzenia, instalacji...

Utrzymanie budynku GOK

zrealizowane Osiedle 2015 2016 2017 2018

50 000 zł na rok w sumie 2015 - 2018 - 200 000 zł

Parking przy Broniewskiego gotowy

zrealizowane Osiedle 2015

Gmina utwardziła pod parking plac przy bloku na ul. Broniewskiego 6 w Rędzinach. Zrobiła to zgodnie z życzeniem mieszkańców Chodzi o teren przed wspomnianym budynkiem,...

Projekt budowy chodnika na odcinku od ul. Witosa do ul....

zrealizowane Osiedle 2016

Ulica Nowa, remont chodnika projekt budowy chodnika na odcinku od ul. Witosa do ul. Rędzińskiej w Koninie i zatoki postojowej, projekt przebudowy linii napowietrznej niskiego...

Modernizacja hydroforni, studni głębinowej oraz zbiornika wody pitnej

zrealizowane Osiedle 2017

Działająca przy osiedlowej kotłowni hydrofornia nie była gruntownie remontowana od wielu lat. Aż do tego roku. Właśnie zakończyła się jej modernizacja, obejmująca także zbiornik wody...

Budowa komina stalowego H- 32 m

zrealizowane Osiedle

Budowa komina stalowego H- 32 m w kotłowni na osiedlu - dotacja z gminy dla ZGMiK

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 2 W Rędzinach

zrealizowane Kolonia 2014 2015 2016 2017 2018

1 Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny (zakup sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych) 117 509,42 zł 2 Program Bezpieczna+ 8 600,00 zł 3...

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 1 W Rędzinach

zrealizowane Kolonia 2014 2015 2016 2017 2018

Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny (zakup sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych) 58 557,28 zł Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 5 533,00...

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

zrealizowane Rudniki 2014 2015 2016 2017 2018

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 1 817,20 zł Aktywna tablica 14 000,00 zł Narodowy program rozwoju czytelnictwa dla szkół 15 000,00 zł Książki naszych...

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

zrealizowane Kościelec 2014 2015 2016 2017 2018

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 5 025,00 zł Aktywna tablica 14 000,00 zł Książki naszych marzeń 1 625,00 zł Modernizacja Pomieszczenia gospodarczego (kuchnia) w...

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie

zrealizowane Konin 2014 2015 2016 2017 2018

Program Bezpieczna+ 9 700,00 zł Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 4 676,00 zł Narodowy program rozwoju czytelnictwa dla szkół 5 000,00 zł Książki naszych...

Prace projektowo – remontowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

zrealizowane Kościelec 2015

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zasilania i oświetlenia oraz roboty budowlane PSZOK - 28 980,90 zł

Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Rędzinach

zrealizowane Kolonia 2015

Urząd Gminy w Rędzinach dysponuje kompletnym systemem instalacji klimatyzacji. To udogodnienie zarówno dla pracowników, jak i petentów  

Montaż barierek drogowych ul. Mstowska w Rędzinach

zrealizowane Okupniki 2015

Na wniosek mieszkańców zamontowano bariery ochronne po długości chodnika w miejscach największego przegłębienia rowu chłonnego.

Montaż progów ul Działkowiczów i ul. Mstowska w Rędzinach

zrealizowane Okupniki 2015 2016 2017 2018

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wybudowano łącznie cztery progi zwalniające.

Montaż progów ul. Mstowska i ul. Działkowiczów w Rędzinach

zrealizowane Okupniki 2015 2016 2017 2018

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wybudowano łącznie cztery progi zwalniające.

Budowa chodnika i zatoki przy ul. Ogrodowej w Rudnikach

zrealizowane Rudniki 2015

Przed wejściem do przedszkola w Rudnikach wybudowano odcinek chodnika o długości ... dodatkowo wykonano miejsca postojowe oraz wymieniono ogrodzenie placu przedszkolnego

Remont drogi ul. Wesołej w Rudnikach

zrealizowane Rudniki 2015 2016

W latach 2015 - 2016 wykonano w dwóch etapach generalny remont ul. Wesołej na długości 530 mb od ul. Stalowej do ul. Wojska Polskiego wraz...

Utwardzenie ul. Witosa

zrealizowane Okupniki 2015

W roku 2015 wykonano nawierzchnię ul. Witosa na długości 600 mb

Utwardzenie drogi ul. Jaskrowska

zrealizowane Wyrazów 2015

W roku 2015 utwardzono kruszywem ul. Jaskrowską na długości

Środki unijne na Bankową

zrealizowane Kolonia 2015

Urząd gminy skutecznie aplikował o dofinansowanie unijne na budowę ul. Bankowej w Rędzinach. Pozyskał na ten cel ponad 400 tys. zł, co oznacza, że w...

W końcu mamy bankomat!

zrealizowane Kolonia 2016

Dzięki staraniom Wójta Gminy Rędziny Pawła Militowskiego, mieszkańcy naszej gminy otrzymali długo oczekiwany bankomat. Mieści się on w budynku urzędu i działa od 16 września...

Sadowa w Koninie z asfaltem i chodnikiem

zrealizowane Konin 2015

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, gmina przebudowała ul. Sadową w Koninie Powstała jezdnia z...

Budowa kanalizacji na ul. Cmentarnej, Wrzosowej i Madalińskiej

zrealizowane Kościelec 2015

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 632 metrów sieci wraz z przyłączami  ...

wszystkie inwestycje
© 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn