Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

28

września
poniedziałek
Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka
11 grudnia 2019, 11:51 Wydarzenia

XIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 17 grudnia 2019 roku  (tj. wtorek) o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Rędziny  z następującym porządkiem  obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 4. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2019-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020  roku.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata  2020-2032.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Rędziny na 2020 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 2. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w ZSP w Kościelcu.
 3. Zapytania i wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
 4. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content