Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

08

sierpnia
sobota
Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
14 czerwca 2017, 11:45 Wydarzenia

XL sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 20 czerwca 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 16:00  w  Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XL sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6.    Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
2.    Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
3.    Zmiany uchwały Nr 32/XXXIX/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 roku
4.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny dla obszaru Cementowni Rudniki w miejscowości Konin

III . Informacje i zapytania
1.    Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.    Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content