Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

10

lipca
piątek
Imieniny: Sylwany, Witalisa, Antoniego
18 sierpnia 2017, 10:28 Wydarzenia

XLIII sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku (tj. w czwartek)
o godz. 1200 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołów z XL, XLI i XLII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022.
3. Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4. Nadania nazwy ulicy.
5. Zmiany uchwały nr II/49/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
6. Zmiany uchwały nr II/50/2014 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
7. Zmiany uchwały nr II/51/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.
9. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach.
10. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.
11. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.
12. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie.

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny za I półrocze 2017 roku.
3. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Rędziny

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content