Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

20

listopada
środa
Imieniny: Anatola, Sedzimira, Rafala
23 stycznia 2018, 12:27 Wydarzenia

XLIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016.poz.446) informuję, że w dniu 30 stycznia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach –Osiedlu ul. Działkowiczów 20 odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVIII sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w
Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Rędzinach poprzeć zmianę siedziby z ul. Działkowiczów 3 w Rędzinach na ul.
Działkowiczów 20 w Rędzinach.
2. Zamiaru przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach
poprzeć zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7
w Rędzinach.
3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032.
III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn