Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

25

marca
poniedziałek
Imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
20 października 2017, 10:31 Wydarzenia

XLVI sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 27 października 2017 roku (tj. w piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołów z XLIV i XLV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok.
2. Zmiany uchwały Nr 69/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rędziny
3. Zmiany uchwały Nr 107/XXXII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2017 roku.
4. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.
5. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach.
6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.
7. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła I w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.
8. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie.
9. Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny.

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Rędziny


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn