Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

27

września
niedziela
Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny
4 grudnia 2019, 11:16 Wydarzenia

XVIII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XVII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2020
8. Podjęcie uchwały sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości na rok
2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 77/XIII/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rędziny (1510.17.2019).
12. Zapytania i wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
13. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content