Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

09

kwietnia
czwartek
Imieniny: Marii, Dymitra, Heliodora
24 maja 2017, 14:06 Wydarzenia

XXXIX sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 30 maja 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 15:30  w  Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6.    Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2.    Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
3.    Udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-żarnej w Częstochowie
4.    Nadania nazwy ulicy (Morelowa)
5.    Nadania nazwy ulicy (Gruszowa)
6.    Nadania nazwy ulicy (Stanisława Wyspiańskiego)
7.    Nadania nazwy ulicy (Cypriana Kamila Norwida)
8.    Nadania nazwy ulicy (Jana Długosza)
9.    Nadania nazwy ulicy (Witolda Gombrowicza)
10.    Nadania nazwy ulicy (Marii Konopnickiej)
11.    Nadania nazwy ulicy (Juliusza Słowackiego)
12.    Nadania nazwy ulicy (Zygmunta Krasińskiego)
13.    Porozumienia międzygminnego z Gminą Mstów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

III . Informacje i zapytania
1.    Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.    Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn