Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

05

sierpnia
środa
Imieniny: Oswalda, Marii, Mariana
16 lutego 2017, 08:10 Wydarzenia

XXXVI sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 21 lutego 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1630 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji radnych.
 6. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Odwołania skarbnika Gminy Rędziny
 2. Powołania skarbnika Gminy Rędziny
 3. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
  w Rędzinach na rok 2017
 4. Zmiany uchwały nr 107/XXXI/2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani
  w 2017 roku

III . Informacje i zapytania

 1. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny zaleceń pokontrolnych w Gminnym Ośrodku Kultury – Gminnej Bibliotece w Rędzinach.
 2. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
 3. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content