Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

20

listopada
wtorek
Imieniny: Anatola, Sedzimira, Rafala
19 kwietnia 2017, 13:14 Wydarzenia

XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 1500  w  Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6.    Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2.    Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wy-mienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
3.    Przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Rędziny za 2016 rok”.
4.    Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
5.    Nadania nazwy ulicy.

III . Informacje i zapytania
1.    Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.    Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn