Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

05

sierpnia
środa
Imieniny: Oswalda, Marii, Mariana
17 października 2018, 13:23 Wydarzenia

Zainteresowani programem „Czyste powietrze” znajdą pomoc w urzędzie gminy

W sali widowiskowej GOK w Rędzinach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska, poświęcone Krajowemu Programowi Priorytetowemu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani udziałem w programie , niezbędną pomoc m.in. w przygotowaniu wniosków, znajdą w Urzędzie Gminy Rędziny

Program, którego realizację przewidziano na lata 2018 – 2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Podczas spotkań informacyjnych przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prezentują założenia programu, omawiają rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, sposoby składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Ponadto przedstawiają problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie mogą zgłosić się do Urzędu Gminy Rędziny. Pracownicy urzędu pomogą m.in. w wypełnianiu wniosków i udzielą niezbędnych wskazówek.

Kto może ubiegać się dofinansowania?

Osoby fizyczne:

1) posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

2) które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania

Budżet na realizację programu wynosi do 103 mld zł, w tym:

– dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł

– dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł

Dofinansowania będą udzielane w formie: dotacji, pożyczki, a także dotacji i pożyczki.

 

 

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content