Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

08

lipca
środa
Imieniny: Edgara, Elzbiety, Eugeniusza
16 listopada 2018, 11:04 Wydarzenia

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy, działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994) postanawia się, co następuje:

Komisarz Wyborczy zwołuje I sesję –inauguracyjną- Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się 21 listopada 2018 roku (środa) o godz.10 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez wójta.
 6. Ustalenie porządku obrad.
 7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Rędziny.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content