Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

22

lutego
piątek
Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
12 maja 2017, 14:23 Odpady komunalne

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: UM-Redziny

Wójt Gminy Rędziny zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017r. Rada Gminy Rędziny podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 11,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 22,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi:
od miesiąca lipca 2017r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.
W lutym 2017r. został rozstrzygnięty nowy przetarg. Umowa została podpisana na okres 1 roku kwiecień 2017r. – marzec 2018r.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym
w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn