Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

01

czerwca
poniedziałek
Imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
25 października 2017, 14:28 Inwestycje i remonty

Zniknęło prawie 8,3 tys. m2 azbestu

Do 2032 roku zniknąć muszą wszystkie wyroby z azbestu, dlatego gmina Rędziny realizuje programy związane z jego usuwaniem. Niedawno zakończyła tegoroczny, który był podzielony na dwa etapy. Zamierza realizować kolejne, pod warunkiem, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dalej będzie je dofinansowywał

 

W 2017 roku roku gmina pozyskała dofinansowanie właśnie z tego źródła. Dokładnie rzecz biorąc były to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pokryły one 100 proc. kosztów związanych z: odbiorem, demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów wyrobów zawierających azbest – z domów oraz budynków gospodarczych.  O pomoc mogły ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do zlokalizowanej w gminie Rędziny nieruchomości, na której znajdowały się wyroby z tymi  szkodliwymi, rakotwórczymi włóknami.  Łącznie do tegorocznego programu przystąpiły 62 osoby. Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP, wybrane w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez urząd. Azbest usuwało w dwóch etapach – najpierw od 27 stycznia do końca lipca (45 budynków), a następnie między 22 marca i 30 września (17 budynków). Kosztem ponad 44 tys. zł zdemontowało i unieszkodliwiło blisko 6,5 tys.m2 wyrobów azbestowych.

Gmina zamierza kontynuować program.

– Pod warunkiem, że WFOŚiGW będzie dysponował środkami na ten cel i uda się je pozyskać – mówi Mariusz Spiechowicz, zastępca wójta gminy Rędziny.

Dzięki nim gmina już w 2015 roku usunęła 1,8 tys. m2 wyrobów azbestowych z 16 budynków mieszkańców. Wówczas miała do dyspozycji dotację, która pokryła 50 proc. kosztów – ok. 6,3 tys. zł oraz pożyczkę w tej samej wysokości na pozostałe 50 proc.

Zgodnie z przepisami wszystkie wyroby zawierające azbest – z uwagi na jego rakotwórcze działanie – muszą być usunięte do 2032 roku. Szacuje się, że przebywanie w pomieszczeniach, gdzie się on znajduje, nawet o 50 proc. zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. Ponadto azbest może doprowadzić do powstania: chłoniaków i nowotworów krtani, żołądka, jelit, trzustki i jajników.

 

W 2017 roku z budynków należących do mieszkańców gminy zdemontowano i unieszkodliwiono prawie 6,5 tys. m2 wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn