Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

sierpnia
poniedziałek
Imieniny: Marii, Aleksandra

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia

 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16 dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałania: 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego –  RIT Subregionu Północnego.

Projekt Gminy Rędziny pn. ”Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia „  został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu realizowanego w ramach zaprojektuj i wybuduj jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku Szkoły Podstawowej      w Rędzinach, budowy placu zabaw wraz z przebudową istniejących sieci i instalacji w zakresie niezbędnym do funkcjonowania obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zostanie zakupione wyposażenie do nowych pomieszczeń.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie utworzona nowa grupa przedszkolna dla dzieci w wieku 3 i 4 lat dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Całkowita wartość projektu pn. “Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy      ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia ”  to 3 280 500,31 zł.  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  to 2 500 000,00 zł.

 

 

© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn