Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

23

października
sobota
Imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
16 września 2020, 10:31 Inwestycje i remonty

Aktywnie sięgamy po środki zewnętrzne. Dobrze zainwestowaliśmy 7 mln nadwyżki

Urząd Gminy Rędziny wykazuje się niebywałą skutecznością w staraniach o środki zewnętrzne i ocena praktycznie każdego złożonego wniosku kończy się przyznaniem dofinansowania. Dla zobrazowania skali tych starań, przygotowaliśmy specjalne zestawienia oraz zapytaliśmy wójta Pawła Militowskiego m.in. o plany na przyszłość w tym zakresie.


Bez pomocy z zewnątrz gminie trudno byłoby doprowadzić do szczęśliwego końca większość swoich planów inwestycyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie na wszystko można w danym momencie pozyskać dotacje, więc gmina wykonała też w ostatnich latach niemało przedsięwzięć z własnych środków budżetowych. To m.in. modernizacja ul. Wesołej, położenie asfaltu na ul. Leśnej, czy budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach: Madalińskiej, Cmentarnej, Jana Pawła II, Wrzosowej i Miłej. Powstały też place zabaw, garaż dla OSP Konin, wreszcie przy udziale finansowym gminy kompleksowo przebudowane zostały drogi powiatowe: ul. Srebrna w Mariance Rędzińskiej, Dworcowa i Fabryczna w Rudnikach i Rędzinach, czy kończąca się właśnie przebudowa Mstowskiej i Kieleckiej na terenie Rudnik oraz Konina.

 

Na szczęście gmina może pochwalić się bardzo wysoką skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki czemu lista zrealizowanych lub przygotowanych do realizacji zadań jest znacznie dłuższa. W tabelach zamieszczonych pod tekstem zamieściliśmy szczegółowe informacje odnośnie środków zewnętrznych pozyskanych na inwestycje i projekty w poprzedniej kadencji (2014-2018), a także pozyskanych w ciągu ostatnich miesięcy. Są tam podane kwoty dofinansowań, wysokość wkładu własnego oraz pełna wartość inwestycji. O staraniach w tym zakresie opowiedział nam wójt Paweł Militowski.

Każdy samorząd opiera realizację większości swoich inwestycji na środkach zewnętrznych m.in. unijnych, ale obok wsparcia z zewnątrz często trzeba też zapewnić wkład własny. Jak pod tym względem radzi sobie gmina Rędziny?

Paweł Militowski: W ciągu kilku ostatnich lat gmina Rędziny  wykazała się ogromnym zaangażowaniem w pozyskiwanie środków unijnych i realizację szeregu projektów inwestycyjnych. To postawiło gminę w czołówce gmin naszego powiatu pod względem pozyskanych środków.

Wiele godzin poświęconych na przygotowanie wniosków unijnych, zaowocowało ogromnymi inwestycjami, których ta gmina nie widziała nigdy wcześniej. Zrealizowaliśmy już projekty o wartości ponad 50 mln zł. Gmina zobowiązana była dołożyć mniej niż połowę tej kwoty czyli ok. 24 mln zł z własnego budżetu. Pozostawione przez poprzedniego wójta 7 mln zł nadwyżki budżetowej, o które często pytają mieszkańcy, wykorzystaliśmy właśnie m.in. na pokrycie wkładu własnego tych inwestycji.

Pańskim zdaniem to dobrze zainwestowane pieniądze?

Oczywiście, że tak. Patrząc na ilość zadań zrealizowanych w ramach środków unijnych, to widzę że jest ich blisko 30.

Czy gmina była przygotowana na złożenie tylu wniosków m.in. posiadając dokumentację projektową? 

Niestety ogromną większość musieliśmy tworzyć od podstaw, spiesząc się by zdążyć w odpowiednim terminie. Trzeba dodać, że dokumenty projektowe to czas i pieniądze, których nie widać, a są niezbędne przy każdej inwestycji.

Prawie 30 zadań z dofinansowaniem. Inne gminy mają czego zazdrościć…

Myślę, że tak. W tym roku dostaliśmy informację, że wnioski na kolejne ponad 5 mln zł otrzymały pozytywną ocenę, więc będzie inwestować dalej.

Jakie najważniejsze zadania zostaną w najbliższej przyszłości zrealizowane dzięki pozytywnie rozpatrzonym wnioskom o dofinansowania?

Przede wszystkim kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Kościelcu i Rudnikach. Po zakończeniu tych prac dwie miejscowości w naszej gminie – czyli Marianka Rędzińska i Kościelec – będą już w całości skanalizowane.  Kolejne zadanie to termomodernizacja budynku GOK na Mariance oraz budynku GZK. Będziemy też realizować wymianę kolejnych opraw oświetlenia ulicznego na ledowe, w ramach poprawy efektywności energetycznej. Skoro w pozyskiwaniu środków zewnętrznych już jesteśmy dobrzy, to możemy być najlepsi (śmiech).

 

Wykaz dofinansowań w latach 2015 – 2018

 

Lp. Nazwa zadania Wartość inwestycji Dofinansowanie Wkład własny
1.         „Budowa drogi gminnej ul. Bankowej  w miejscowości Rędziny” 586 446,33zł 400 633,51 zł 185 812,82 zł
2.         „Przebudowa dróg gminnych – ulic Prusa i Herberta w Rędzinach” 1 083 795,77zł 734 623,67 zł

 

349 172,10zł
3.         „Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu – Gmina Rędziny – droga nr 638049S ul. Warszawska” 2 699 883,17zł 1 339 059.00zł 1 360 824,17zł
4.         „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez zakup nowych autobusów”   6 307 440,00zł 3 647 843,00 zł 2 659 597,00zł
5.         „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Sosnowa w sołectwie Marianka Rędzińska” 147 999,38zł 45 959,24 zł 102 040,14zł
6.         „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Cmentarna Rędziny Kolonia” 512 039,09zł 189 206,46 zł 322 832,63zł
7.         „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Rudnikach” 798 270,00zł  535 879,30 zł

 

 262 390,70zł
8.         „Przebudowa i remont budynku klubu sportowego LOTNIK w Kościelcu przy ul. Wolności 93”. 439 129,56zł                        172 193,00zł 266 936,56zł
9.         „Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rędzinach”. 754 481,61zł 197 700,00 zł 556 781,61zł
10.     „Budowa drogi gminnej – ul. Sadowa w miejscowości Konin, gmina Rędziny, powiat częstochowski” 482 246,36zł 241 123,00 zł 241 123,36zł
11.     Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach 3217 016,90zł 2 455 620,27zł 761 396,63zł

 

12.     Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2020 roku. 42 000,00zł

 

33 225,83zł 8774,17zł
13.     Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny. 341 140,50zł 238 789,80 zł 102 350,70zł
14.     „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski” 920 716,66zł 778 005,58 142 711,08zł
15.     Program „LATARNIK” 30 000,00 zł                          30 000,00 zł 0,00zł
16.     Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki 6 963 852,39zł 2 401 336,23zł 4 562 516,16zł
17.     Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny 680 520,93zł 612 468,82zł

 

68 052,11zł niepieniężny
18.     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2019 z perspektywą do 2021 roku 12 000,00zł 9 600,00zł 2 400,00zl
19.     Nowy Wymiar Edukacji 330 418,75zł 297 376,87zł 33 041,88zł niepieniężny
20.     Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny 371 776,25zł 316 009,81zł 55 766,44zł niepieniężny
21.     Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna 2 776 235,42zł 926 467,96zł 1 849 767,46zł
22.     Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rędziny 393 526,20zl 323 216,32zł 70 309,88zł
23.     Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych 2 879 900,00 1 683 033,47zł 1 196 866,53zł
24.     Otwarte Strefy Aktywności 176 505,00zł 50 000,00zł 126 505,00zł
25.     E-aktywni mieszkańcy Gminy Rędziny 82 735,21zł 82 735,21zł 0,00zł
26.     Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej 638041 S- etap I 1 322 202,51zł 841 317,00zł 480 885,51zł
27.     Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny 17 082 075,47zł 8 340 452,63 zł 8 741 622,84zł
 

Razem:

 

51 434 353,46zł

26 923 875,98zł w tym pożyczka w kwocie 8 340 452,63 zł oraz 

50 211,00 zł

24 510 477,48zł

 

Wykaz dofinansowań pozyskanych w 2020 roku

Nazwa zadania Wartość całkowita Kwota dofinansowania Wkład własny
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach – etap I oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina 19 371 996,96 3 999 443,69 zł 15 372 553,27

W tym część wkładu już została poniesiona

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny 538 259,65 417 092,53 zł 121 167,12zł
Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny 624 253,50 482 800,00 zł 141 453,50zł
Edukacja jutra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny. 295 525,00 265 972,50 zł 29 552,50zł
„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa istniejących schodów dla budynku Urzędu Gminy Rędziny” 110 529,02 38 685,16 zł 71 843,86zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej 494 836,05 zł 241 653,11 253 182.94zł

Razem:

21 435 400,18zł

5 445 646,99zł

15 989 753,19zł

 

 

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content