Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

30

listopada
wtorek
Imieniny: Andrzeja, Maury, Konstantego
5 sierpnia 2020, 08:06 Odpady komunalne

Analiza stawek za odbiór odpadów

W dniu 21 lipca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się spotkanie z radnymi Gminy Rędziny, radnymi powiatowymi, sołtysami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych w sprawie stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Pan dr Mariusz Siwoń, przez wiele lat pełniący funkcję prezesa Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Katowicach, przedstawił zgromadzonym wybrane zagadnienia związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przede wszystkim wyjaśnił, że zgodnie z prawem z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina jest zobowiązana pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W dniu 10 lipca została podpisana kolejna umowa na odbiór odpadów, która będzie obowiązywała od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Zgodnie z tą umową opłata dla firmy wywożącej odpady będzie zależała od ilości ton śmieci, które mieszkańcy wystawią przed swoje posesje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie było już bowiem możliwości podpisania umowy, zgodnie z którą comiesięczna płatność byłaby jednakowa i z góry określona bez względu na ilość wywożonych odpadów.

Poniżej przedstawiamy Państwu analizę, na podstawie której została wyliczona nowa stawka za odbiór odpadów. Wyliczenia zostały oparte na rzeczywistych kosztach poniesionych przez gminę w I półroczu tego roku. Zgodnie z nimi miesięczna stawka za odbiór odpadów, która zostanie przedstawiona radnym w projekcie uchwały, wyniesie 29 zł od jednego mieszkańca.

 

 

 

 

Prezentacja – pobierz

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content