Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

18

stycznia
poniedziałek
Imieniny: Piotra, Małgorzaty
25 sierpnia 2020, 18:50 Oświata

Awanse zawodowe nauczycieli

25 sierpnia 2020 r. wójt gminy Rędziny Paweł Militowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego trzem nauczycielkom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rędziny.

Proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, składający się z czterech stopni awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany), został wprowadzony w 2000 r.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela osiągnięcie kolejnego stopnia awansu zawodowego wymaga odbycia określonego w ustawie stażu (9 miesięcy w przypadku kandydata do stopnia nauczyciela kontraktowego, 2 lata i 9 miesięcy – mianowanego i dyspolomowanego), zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz uzyskanie sankcji właściwego organu na podstawie egzaminu, przeprowadzonej rozmowy lub analizy dorobku zawodowego. Stopień awansu zawodowego nadaje się w drodze decyzji administracyjnej.

20 sierpnia 2020 r. postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień mianowanego, odbyły trzy nauczycielki podlegających gminie Rędziny placówek oświatowych. Paulina Pijanka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu, Bernadetta Józefowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach oraz Katarzyna Stanisz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach, przeszły je pomyślnie.

25 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Rędziny odbyła się uroczystość ślubowania oraz wręczenia  aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wójt gminy Paweł Militowski pogratulował nauczycielkom osiągnięcia kolejnego szczebla rozwoju w pracy zawodowej oraz życzył dalszych sukcesów na tym polu.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content