Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

29

listopada
poniedziałek
Imieniny: Blazeja, Saturnina
7 września 2018, 08:16 Inwestycje i remonty

Co z funduszu sołeckiego w Okupnikach?

Opublikowane przez: UM-Redziny

Za nami pierwsze wrześniowe zebranie wiejskie. W środę 5 września w sali sportowej ZSP nr 2 mieszkańcy sołectwa Rędziny – Okupniki zdecydowali na co pójdą pieniądze, przysługujące im w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Przed rokiem mieszkańcy Okupnik mieli do rozdysponowania prawie 34 tys. zł, w tym roku

natomiast pula środków w ramach funduszu sołeckiego wzrosła do kwoty 37 tys. 769,33 zł.

Wpłynęły trzy wnioski na co je przeznaczyć w 2019 roku. Wniosek OSP Rędziny o dofinansowanie działalności orkiestry dętej funkcjonującej przy tej jednostce (m.in. na zakup instrumentów, umundurowania i pomocy niezbędnych do nauki gry) nie został poddany pod głosowanie, ponieważ  nie zawierał konkretnej sumy. Poddano pod głosowanie natomiast dwa inne z podpisami mieszkańców. Prawie 100 procentowe poparcie uzyskała propozycja przeznaczenia całej dostępnej kwoty na utwardzenie ul. Witosa (odcinek od ul. Nowej do ul. Lipówka).

Drugi z głosowanych wniosków dotyczył przeznaczenie 10 tys. zł na sterylizację zwierząt. Prowadzący zebranie na prośbę sołtysa wójt Paweł Militowski poinformował, że w budżecie gminy na ten rok jest jeszcze kilka tys. zł zabezpieczonych na sterylizację, więc zainteresowanie mogą o nie występować. Wójt przedstawił też mieszkańcom treściwą prezentację obrazującą co udało się na terenie gminy zrealizować w ostatnich latach. Podkreślił przy tym, że większość z wykonanych zadań doszła do skutku dzięki owocnym staraniom o środki zewnętrzne, których w latach 2015 – 2018 udało się już gminie pozyskać w wysokości ok. 20,7 mln zł. To pokaźna kwota, bo z własnych środków gmina jest w stanie rocznie wygospodarować na inwestycje tylko kilka mln zł.

W sprawach różnych mieszkańcy mieli okazję zasięgnąć informacji w nurtujących ich sprawach, a wójt przy pomocy pracowników urzędu starał się udzielić na zadane pytania wyczerpujących odpowiedzi.

Kolejne zebranie w poniedziałek 10 września o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2019 rok zdecydują mieszkańcy sołectwa Rędziny – Osiedle.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content