Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

30

listopada
wtorek
Imieniny: Andrzeja, Maury, Konstantego
28 maja 2021, 09:33 Inwestycje i remonty news

Co z obwodnicą Rędzin? Wójt monituje w sprawie poprawy bezpieczeństwa

Do 166 zdarzeń drogowych doszło w ciągu ostatnich 4 lat na odcinku drogi krajowej nr 91 w granicach gminy Rędziny. Wójtowi Pawłowi Militowskiemu zależy na bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego regularnie interweniuje
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozwiązań, które mogłyby je zapewnić. Jednym z nich jest wybudowanie obwodnicy.

 

Początkowo starania gminy w tej sprawie dotyczyły obwodnicy Kościelca i Rudnik, których mieszkańcy najmocniej odczuwają wzmożony ruch na drogach lokalnych w okresie budowy autostrady. Monity ze strony wójta nasiliły się w związku z ogłoszeniem Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Inwestycja na terenie gminy Rędziny znalazła się na liście rezerwowej,
ale Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczyły, że chodzi o obwodnicę Rędzin.
W przypadku obwodnicy Kościelca i Rudnik wyjaśniły, że to niemożliwe w ramach rządowego programu, ponieważ w tej lokalizacji byłby to po prostu łącznik drogowy, którego budową powinien zająć się samorząd. Zaznaczyły też, że rządowy program dotyczy obwodnic w ciągu dróg krajowych, a taka nie mogłaby powstać w sugerowanej wcześniej lokalizacji.

Niedawno wójt Paweł Militowski ponownie zwrócił się do katowickiego oddziału GDDKiA z prośbą o informacje na temat potencjalnego terminu budowy obwodnicy Rędzin.

– W Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 na liście rezerwowej ujęto budowę obwodnicy miejscowości Rędziny
w ciągu DK91, jednakże realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem uzyskania oszczędności podczas realizacji zadań z listy podstawowej – wyjaśniła GDDKiA.

Jest nadzieja, że do realizacji inwestycji dojdzie, ponieważ pandemia wpłynęła na obniżenie cen usług i materiałów na rynku budowlanych, dlatego przetargi w ostatnich miesiącach zwykle rozstrzygane są ofertami tańszymi niż ceny wynikające z kosztorysów. Kiedy mogłoby do tego dojść jednak trudno powiedzieć. Trzeba pamiętać, że na budowę obwodnicy Rędzin nie ma obecnie jeszcze żadnej dokumentacji, więc byłby to proces prowadzony właściwie od zera. Wójt gminy Rędziny liczy, że starania w tym kierunku zakończą się sukcesem, podkreślając, że to przedsięwzięcie na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, które jest dla niego niezwykle istotne. Dlatego też zabiega o realizację innych rozwiązań na ruchliwej drodze krajowej. Jednym z nich jest budowa ronda na skrzyżowaniu koło stacji paliw w Rudnikach, które upłynniłoby ruch oraz ograniczyło korki na skrzyżowaniu DK 91 i ul. Stalowej. W odpowiedzi na ubiegłoroczne pismo wójta w tej sprawie, GDDKiA poinformowała, że na to musi być zgoda centrali, ale nawet jeśli będzie, to środki finansowe na ten cel znajdą się nie wcześniej niż po zakończeniu budowy A1, co ma nastąpić w 2022 roku.

O kwestii poprawy bezpieczeństwa na DK 91, generalna dyrekcja wspomniała też w ostatnim piśmie do Urzędu Gminy Rędziny.

– W Planie Działań na Sieci Drogowej znajduje się zadanie „Rozbudowa DK91 Rudniki”. Z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego, Oddział w chwili obecnej nie może określić terminu realizacji oraz zakresu prac dla wyżej wymienionych przedsięwzięć – poinformował katowicki oddział GDDKiA.

Droga krajowa przebiegająca przez teren naszej gminy zawsze była ruchliwa, ale w ostatnich latach natężenie jeszcze wzrosła
w związku z budową A1. „91” stanowi bowiem obecnie alternatywną trasę dla kierowców, którzy nie chcą stać w korkach
na przebudowywanej pod autostradę DK 1. Jak ostatnio w korespondencji z Urzędem Gminy Rędziny poinformowała Komenda Miejska Policji w Częstochowie, 166 zdarzeń drogowych odnotowano na „91” w latach 2017-2021, z tego 25 wypadków, w których rannych zostało 31 osób, a dwie zginęły.

Nie dość, że jest na niej niebezpiecznie, to jest też głośno, na co mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę. Pod koniec 2019 r. pomiary akustyczne na DK91 wykonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Częstochowie. Prowadził je zarówno w ciągu dnia, jak i w porze nocnej. I wykazały one to, czego mieszkańcy i samorządowcy się spodziewali.

– Wyniki badań akustycznych wskazują na przekroczenie standardów akustycznych określonych dla dróg w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jak i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obu punktach pomiarowych zlokalizowanych w dwóch rejonach badawczych zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy – poinformował WIOŚ w piśmie do urzędu gminy.

Lepsze zabezpieczenie pod kątem akustycznym również jest więc oczekiwane i w tym kierunku władze naszej gminy dalej będą działać. Wprawdzie na decyzje podejmowane centralnie, czy na poziomie oddziału wojewódzkiego GDDKiA, nie mają bezpośredniego wpływu, ale monity z lat poprzednich pokazują, że warto się w trudnych tematach przypominać. Dzięki interwencjom m.in. wójta Militowskiego – bezpośrednio w siedzibie dyrekcji oraz za pośrednictwem pism – udało się np. wyeliminować problem zastoiska wodnego, które w pasie DK 91 w Rudnikach tworzyło się w pobliżu kościoła, czy wyremontować parking pod rakietami
w tej samej miejscowości, w Rędzinach natomiast na wysokości urzędu gminy zamontowano lustro, które ułatwia kierowcom dostanie się na drogę krajową. Na poprawę bezpieczeństwa z pewnością wpłynęło także zainstalowanie sygnalizacji świetlnych w czterech miejscach w Rędzinach i Rudnikach.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content