Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

15

czerwca
wtorek
Imieniny: Wita, Jolanty
25 lutego 2020, 11:50 Wydarzenia

Dalej walczymy o budowę obwodnicy Kościelca i Rudnik

Dzięki staraniom wójta i wsparciu mieszkańców gminy, którzy podpisali się pod apelem w sprawie budowy obwodnicy Kościelca i Rudnik, inwestycja ta została ujęta na liście rezerwowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030. Może jeszcze znaleźć się na liście podstawowej, dlatego wspólnie  walczymy dalej.

W związku z zapowiedzianym przez rząd jesienią 2019 r. Programem Budowy 100 Obwodnic, wójt Paweł Militowski skierował w styczniu pismo do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o ujęcie w tym programie obwodnicy Kościelca i Rudnik. Chodzi o drogę z nowym połączeniem nowo budowanego węzła autostradowego do drogi krajowej DK-91 na styku gmin Rędziny/Kłomnice. Dołączając tym samym kolejne pismo do wcześniejszych już złożonych propozycji.

Projekt programu ogłoszono w lutym. Inwestycja na terenie naszej gminy nie znalazła się wprawdzie na liście podstawowej, ale ujęto ją na liście rezerwowej, co biorąc pod uwagę, że to dość młoda inicjatywa, należy uznać za sukces. Oczywiście na tym nie koniec. Wójt będzie dalej czynił starania i próbował przekonać Rząd, Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, że nasza obwodnica powinna znaleźć się na liście głównej. Po raz kolejny liczy jednak na pomoc ze strony mieszkańców i parlamentarzystów.

Weźmy udział w konsultacjach społecznych!!!

Do 20 marca należy składać uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Budowy 100 Obwodnic. W tym celu udostępniamy Państwu specjalny formularz, który można przesłać bezpośrednio do Ministerstwa Infrastruktury, ale można go również złożyć w Urzędzie Gminy Rędziny lub wrzucić do jednej ze specjalnych urn, które pojawią się w siedzibach gminnych szkół, GOK-u i GOPS- u.

– Jest niezwykle ważne, żeby jak największa liczba mieszkańców wypełniła i złożyła taki formularz. Im większe będzie poparcie lokalnej społeczności, tym większa szansa, że akcja zakończy się sukcesem – podkreśla wójt Paweł Militowski.

Na formularzu znajduje się informacja, że wnioskujemy o przesunięcie budowy obwodnicy Rędziny, to jest Kościelca i Rudnik z listy rezerwowej na listę główną. Trzeba jednak uzasadnić ten wniosek. Nie powinno być z tym problemu, ponieważ sami doskonale widzimy jak wygląda sytuacja na naszych drogach odkąd ruszyła budowa autostrady A1.

Wzmożony ruch już jest bardzo uciążliwy, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że po otwarciu węzła autostradowego w Kościelcu, jego natężenie jeszcze wzrośnie. Już teraz pojazdów jest ponad dwa razy więcej niż jeszcze kilka lat temu. Negatywnie wpływa to na poczucie bezpieczeństwa. W końcu im większy ruch, tym większe zagrożenie wypadkiem.

>>> Pobierz i wypełnij formularz <<<

 

Coraz głośniej i niebezpieczniej, pogarsza się stan dróg

Duży ruch generuje hałas, na którego wpływ jesteśmy w coraz większym stopniu narażeni. Potwierdzeniem są pomiary wykonane przy drodze krajowej nr 91.

– Wyniki badań akustycznych wskazują na przekroczenie standardów akustycznych określonych dla dróg w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jak i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obu punktach pomiarowych zlokalizowanych w dwóch rejonach badawczych zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy – poinformował niedawno w piśmie do wójta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ważna jest ponadto kwestia pogarszającego się stanu naszych dróg. Wójt podkreślił w styczniowym piśmie do ministra (podobne skierował do parlamentarzystów ziemi częstochowskiej), że rozpoczęcie budowy autostrady A1 spowodowało nadmierne obciążenie przebiegających przez naszą gminę dróg, które to ze względu na stan techniczny, parametry oraz ich dotychczasową funkcję (w znacznej mierze przeznaczone są do obsługi ruchu lokalnego) nie są do tego przygotowane. A to przecież także trasy, z których co roku korzystają liczne pielgrzymki, maszerujące na Jasną Górę.

Opóźnienia w kursowaniu autobusów GZK

– Brak dróg alternatywnych jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców naszej gminy, korzystających z Gminnego Zakładu Komunikacyjnego. Nie została uwzględniona kwestia istniejącej komunikacji publicznej, ponieważ w przypadku kierowania ruchu od węzła do DK-91 powoduje to ogromne opóźnienia i w dalszej kolejności „odpływ” osób korzystających z naszej gminnej komunikacji. Mieszkańcy poszukują alternatywnych sposobów dojazdu do miejsc docelowych i korzystają z własnych środków transportu, co nie jest zbieżne z obecną polityką ochrony środowiska – zwrócił uwagę Paweł Militowski.

Zauważył, że taka sytuacja stanowi realne zagrożenie upadłością GZK oraz możliwością zwrotu ogromnych środków z Unii Europejskiej w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wskaźników ekologicznych przyjętych do wniosku o dofinansowanie do zakupu nowych autobusów hybrydowych.

Budowa obwodnicy to inwestycja, która niesie za sobą konieczność poniesienia dużych nakładów, nie będących w zasięgu finansowym gminy, ponadto obarczona jest ogromną odpowiedzialnością przede wszystkim za bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

– Jako włodarz gminy przyległej do budowanej autostrady nie mogę zostać pozostawiony przed problemem samodzielnego uporania się z obsługą ruchu drogowego i brać na siebie odpowiedzialności za decyzje, które nie byty ze mną uzgadniane – zauważył Paweł Militowski.

Jak wyjaśnia strona rządowa, zadania ujęte na liście rezerwowej programu mogą być realizowane w wyniku uzyskania oszczędności przetargowych oraz na skutek rozliczania zadań drogowych oddanych do ruchu  ujętych  na liście podstawowej.  W projekcie programu czytamy, że kolejność inwestycji na liście rezerwowej nie wskazuje na kolejność kierowania zadań do realizacji przez ministra w sytuacji pojawienia się wolnych środków.

Wnioskujemy o wpisanie na listę podstawową obwodnicy gminy Rędziny i zakończenie budowy wraz z budową autostrady, czyli w latach 2021- 2023.

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie powyższego formularza.  Jeżeli popierają Państwo nasz postulat prosimy o wypełnienie kolumny 5 ( uzasadnienie/ uwagi/ wniosku lub proponowanego zapisu) i złożenie w Urzędzie lub dowolnej instytucji na terenie gminy Rędziny.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content