Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

lutego
piątek
Imieniny: Miroslawa, Aleksandra
12 czerwca 2018, 13:18 Pomoc społeczna

“Dobry Start”, “500+”, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, że skorzystanie ze świadczenia „Dobry Start”,
oraz świadczenia wychowawczego „500+”, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. W formie
elektronicznej będzie to możliwe już od 1 lipca br. natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia br.
Od 1 lipca wnioski można złożyć:
• elektronicznie za pomocą:
– ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia ,
– bankowości elektronicznej,
– PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
– ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
Od 1 sierpnia wypełnione wnioski można złożyć:
• osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7, pok. 15,
I piętro,
• drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach, ul. Mickiewicza 7,
42- 242 Rędziny,
• elektronicznie za pomocą:
ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS –
Platformy Usług Elektronicznych ZUS, ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej.
Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane najpóźniej do dnia 30 listopada. Wnioski
złożone po upływie tego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia
złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W przypadku wniosków złożonych w lipcu lub w sierpniu
ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata następuje nie później niż do 30 września.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz
z dokumentami:
• w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r.
następuje do 31 października 2018 r.
• w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik i listopad 2018 r.
następuje do 30 listopada 2018 r.
• w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik, listopad
i grudzień 2018 r. następuje do 31 grudnia 2018 r.
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenie „Dobrt Start”
świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny dostępne będą
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7, pok. 15, I piętro.
W nowym okresie świadczeniowym do wyliczenia dochodu rodziny będą brane pod uwagę dochody
z roku 2017. Pod uwagę będą brane również wszelkie zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które
nastąpiły po 2017 r. takie jak utrata oraz uzyskanie nowego dochodu przez członka rodziny.
Zwracamy się z prośbą o składnie wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów (do wniosku
należy załączyć kserokopie wymaganych dokumentów a oryginały okazać do wglądu).
Wszelkich informacji udzielamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickiewicza
7, pok. 15, I piętro oraz pod nr telefonu 34/320 19 98.

Wniosek

Załącznik do wniosku

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content