Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

września
niedziela
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
1 kwietnia 2021, 15:24 news Oświata

„Edukacja jutra w ZSP nr 1″. Kolejny projekt unijny w naszej gminie

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach trwa realizacja projektu pn. „Edukacja jutra w ZSP nr 1″, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Realizacja kolejnego już projektu edukacyjnego, na który Urząd Gminy Rędziny pozyskał dofinansowanie unijne, rozpoczęła się we wrześniu 2020 r. i potrwa do końca czerwca 2021 r.

Projekt jest skierowany zarówno do młodzieży szkolnej, jak i nauczycieli. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji kluczowych u 170 uczniów, w tym zniwelowanie deficytu u 16 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Chodzi też o podniesienie kompetencji zawodowych u 17 nauczycieli.

W ramach „Edukacji jutra w ZSP nr 1” odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijające kompetencje kluczowe (prowadzone metodą eksperymentu) oraz zajęcia specjalistyczne, jak również szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje. W zakresie działań projektowych znalazły się ponadto zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć.

Środki finansowe na realizację projektu zostały naszej gminie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: Xl. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Wartość całkowita projektu i zarazem wszystkie koszty kwalifikowalne to 295 525 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 265 972,50 zł (90 proc. kosztów).

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content