Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

października
czwartek
Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawla

Urząd Gminy

 

Urząd Gminy Rędziny

ul. Wolności nr 87, 42-242 Rędziny

tel/fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192

Numer konta bankowego Gminy Rędziny
PKO BP SA II O/Cz-wa 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150

NIP Gminy 949 21 95 728
NIP Urzędu 949 04 92 959

Każdy podatnik podatków samorządowych (nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych) oraz opłaty za odpady komunalne posiada swój indywidualny nr rachunku bankowego


Wójt Gminy – mgr inż. Paweł Militowski – kieruje pracą urzędu przy pomocy Sekretarza, kieruje wszelkimi sprawami należącymi do zakresu działania urzędu (nr tel. wew. 27)

Zastępca Wójta – mgr Mariusz Spiechowicz

Sekretarz – mgr Krzysztof Popiel – zapewnia sprawne funkcjonowanie, warunki działania i odpowiednią organizację pracy urzędu, sprawuje wyłączny nadzór nad sprawami z zakresu referatu organizacyjnego prowadzi sprawy gminne powierzone przez Wójta. ( nr tel wew. 22)

Skarbnik Gminy – Aneta Wiśniewska – kierownik referatu finansowego, prowadzi sprawy z zakresu gospodarki finansowej Gminy. (nr tel wew. 35)

Godziny pracy Urzędu:

  • Wtorek od godz. 7.30 do godz 16.30
  • Piątek od godz. 7.30 do godz 14.30
  • pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do godz.15.30

Godziny pracy Kasy Urzędu:

Wtorek od godz. 8.00 do godz 15.00
Piątek od godz. 8.00 do godz 12.30
pozostałe dni tygodnia od godz. 8.00 do godz.13.30

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków:

codziennie od godz.9.00 do godz.10.00
w każdy wtorek od godz.8.00 do godz.17.00

Podczas nieobecności Wójta interesantów przyjmują: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy lub kierownicy Referatów.

Urząd Gminy Rędziny działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  • Statutu Gminy Rędziny
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Urząd Gminy wykonuje zadania:

  • własne wynikające z ustaw
  • zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji
  • zlecone na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Organizacja Urzędu Gminy Rędziny

pmilitowski-205x300 Wójt Gminy Rędziny – Paweł Militowski
e-mail: wojt@redziny.pl
tel. wew. 271111
pok. nr 12

 

Referat ochrony środowiska, działalności gospodarczej i gospodarki odpadami

avatar Zastępca Wójta Gminy Rędziny – Mariusz Spiechowicz
e-mail: wojt2@redziny.pl
tel. wew. 22
pok. nr 13

Stanowiska :

avatar Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i drogownictwa – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 2

 

avatar Stanowisko ds. ochrony środowiska – Magdalena Grzebiela
e-mail: ochrona@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 2

 

avatar Stanowisko ds. gospodarki odpadami i rolnictwa – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 3

Konserwator – Edward Sojda, Wacław Sojda
Sprzątaczka – Małgorzata Franc

Referat organizacyjny, gospodarki przestrzennej i nieruchomości

avatar Sekretarz Gminy – Krzysztof Popiel
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 30
pok. nr 15

Stanowiska :

avatar Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew. 21
pok. nr 2

 

avatar Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska
e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 20
pok. nr 12
avatar Stanowisko ds. planowania przestrzennego – Marzena Taborek
e-mail: przestrzenna@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 2
avatar Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej – Małgorzata Radecka
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 25
pok. nr 8

 

Pomoc administracyjna

Referat finansowy

avatar Skarbnik Gminy – Aneta Wiśniewska
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 33
pok. nr 9

 

Stanowiska:

avatar Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 35
pok. nr 5

 

avatar Stanowisko ds. księgowości budżetowej –
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 35
pok. nr 5

 

avatar Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6
avatar Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Barbara Ociepa
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6
avatar Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Adrianna Górska
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6

 

avatar Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowania odpadami – Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 3
avatar Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 34
pok. nr 5
avatar Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 36
pok. nr 1

 

Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy zewnętrznych i oświaty

avatar Kierownik Referatu – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 10
avatar Stanowisko ds. inwestycji – Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11
avatar Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych – Małgorzata Kościelniak
e-mail: zamowienia@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 10

 

Referat ds. obywatelskich

avatar Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 28
pok. nr 4
avatar Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 10
avatar Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 21
pok. nr 2

Samodzielne stanowiska

avatar Informatyk – Kamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11
© 2017 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn