Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

22

października
piątek
Imieniny: Halki, Filipa, Salomei
20 marca 2018, 13:21 Odpady komunalne

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY W 2017 ROKU

Opublikowane przez: UM-Redziny

 

Podstawa prawna:  art. 3 ust. 2 pkt 9 ustaw z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289 t.j.)

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rędziny były firmy:

 

 • PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 1. Przemysłowa 7

42-274 Konopiska

 

 • PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (W TYM PSZOK) ORAZ NIEZAMIESZKAŁYCH:

P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz

 1. Sienkiewicza 58A

29-10 Włoszczowa

 

 • Strach i Synowie Sp. z o.o.
 1. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

 • Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie
 1. Radomska 12

42-200 Częstochowie

 

 • SUEZ Południe Sp. z o.o.
 1. Dębowa 26/28

42-200 Częstochowa

 

 • Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI
 1. Ogrodowa 64A

42-202 Częstochowa

 1. Odpady komunalne z terenu Gminy Rędziny zagospodarowane zostały w następujących instalacjach:

 

 • zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w Cz.P.K. w Sobuczynie,
  Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa oraz na Instalacji MBP PZOM STRACH SP. Z O.O. SP. K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska.
 • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 poddane zostały kompostowaniu w Instalacji Cz.P.K. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1, Wrzosowa.
 • Odpady o kodzie 19 12 12 zostały zagospodarowane na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1 Wrzosowa,
  w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie oraz na Składowisku Odpadów w Lipiu Śląskim ul. Cegielnia 22, 42-700 Lipie Śląskie.

 

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. wyniósł 25,341% w Gminie Rędziny.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 69,53%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 44,97%.

 

 1. Gmina Rędziny utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  w miejscowości Karolina Sołectwo Kościelec, obok oczyszczalni ścieków. PSZOK czynny jest dwa razy w tygodniu: w każdą środę od 13:00 do 17:00 oraz w każdą sobotę od 12:00 do 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK-a:

 1. Przeterminowane leki i chemikalia;
 2. Zużyte baterie i akumulatory,
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(kompletny);
 4. Odpady rozbiórkowe i budowlane;
 5. Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów, motocykli;
 6. Odpady zielone;
 7. Inne odpady niebezpieczne(kineskopy, żarówki, świetlówki, tusze itp.);
 8. Papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 9. Odpady wielkogabarytowe.

 

Rodzaje odpadów nieodbieranych w PSZOK-u

 1. Odpady zmieszane;
 2. Odpady remontowo-budowlane zawierające odpady niebezpieczne- papa, smoła, azbest;
 3. Odpady selektywne w ilościach lub rodzaju wskazującym na pochodzenie z działalności gospodarczej.
 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać do PSZOK. Firma posiadająca wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  z terenu Gminy Rędziny: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI
  ul. Ogrodowa 64a, 42-242 Częstochowa.
 2. Raz w roku firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców Gminy Rędziny organizuje w ramach umowy z gminą odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji.

 

 1. Pozostałe podmioty posiadające wpis do Rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Rędziny:

 

v  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH

 

ul. Kosmowskiej 6 m. 94,
42-224 Częstochowa
v  STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o. ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa
v  SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa
v  Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska
v  Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” Korzonek 98, 42-274 Konopiska
v  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANDRZEJ BAJOR

 

 

 

 

 

v  EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

v  REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa
v  PZOM Strach Sp. z o.o.

 

 

 

v  PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

 

 

v  P.H.U. PAVER KAROL SIENKIEWICZ

 

 

 

v  Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

v

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska
   
ul. Sadowa nr dz. 10, Wancerzów, 42-244 Mstów. Oddział Częstochowa. Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa

 

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

 

ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa

 

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

 

ul. Sienkiewicza 58A, 29-100 Włoszczowa

 

 

ul. M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska

v  MPS Sp. z o.o. Wola Wiśniowa 1B, 29-100 Włoszczowa
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content