Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

17

kwietnia
sobota
Imieniny: Rudolfa, Roberta
9 grudnia 2020, 16:53 Inwestycje i remonty Oświata

Jaka przyszłość czeka budynek szkolny na rędzińskim osiedlu?

Od początku roku szkolnego 2020/2021 także najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej, którzy w ostatnich latach kształcili się w budynku przy ul. Działkowiczów 3, kontynuują swoją edukację w znacznie większym i nowocześniejszym obiekcie szkolnym po gimnazjum. Władze gminy rozważają kilka opcji wykorzystania starego budynku, o zgłaszanie swoich pomysłów proszą także mieszkańców.

Przypomnijmy. Likwidacja gimnazjów w ramach reformy oświaty spowodowała, że zwolniły się klasy w gimnazjum przy ul. Działkowiczów 20 w Rędzinach. Najpierw, kiedy ostatnie klasy gimnazjum jeszcze kończyły swoją edukację, przeniesiono tam klasy 4-6 z budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Działkowiczów 3 oraz zdecydowano o utworzeniu w tym miejscu klas 7-8. Dzieci z klas 1-3 pozostały w starym obiekcie, ale zaplanowano, że kiedy tylko ostatni gimnazjaliści zakończą edukację na tym poziomie, także i najmłodsze klasy przeniesione zostaną do nowocześniejszego i większego budynku przy Działkowiczów 20. A to z kolei oznaczało, że dotychczasowa siedziba podstawówki pozostanie wolna.

Taka stało się kilka miesięcy temu, choć sprawę musiały poprzedzić stosowne uchwały rady gminy oraz zgoda Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wkrótce po uzyskaniu zgody ze strony Śląskiego Kuratora Oświaty, wójt Paweł Militowski zorganizował w budynku przy ul. Działkowiczów 3 konsultacje społeczne w sprawie przyszłości tego obiektu. Wójt podkreślił, że zależy mu na tym, aby forma zagospodarowania budynku po szkole została wypracowana wspólnie z lokalną społecznością. Przekonywał więc mieszkańców, aby swoje pomysły i propozycje w tym temacie kierowali bezpośrednio do urzędu gminy.

 

Lokale dla stowarzyszeń, szpital lub komisariat

Podczas wspomnianego spotkania wójt zaproponował lokalnym stowarzyszeniom zaadaptowanie części pomieszczeń w budynku pod ich działalność, którą mogłyby tu prowadzić bezpłatnie, ewentualnie w zamian za pokrycie kosztów wykorzystania mediów. Pozostałe pomieszczenia miałyby natomiast w tej sytuacji być podnajmowanie komercyjnie podmiotom zewnętrznym. Ale wówczas tylko stowarzyszenie „Dar Serca” wyraziło zainteresowanie tą propozycją.

Pomysłów na zagospodarowanie obiektu jest jednak więcej. Niedawno wójt Paweł Militowski skierował do Starostwa Powiatowego w Częstochowie pismo, w którym poinformował o możliwości użyczenia obiektu np. pod oddział szpitalny lub szkołę ponadpodstawową. Sprawę analizował Zarząd Powiatu Częstochowskiego, ale ostatecznie też nie wyraził zainteresowania.

Już ponad 2 lata temu wojsko oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważały wykorzystanie budynku na jedną z siedzib Wojsk Obrony Terytorialnej. Temat zakończył się jednak na wstępnych rozmowach.

Teraz wójt podjął je z inną formacją mundurową – policją. Chodzi o ewentualne utworzenie przy ul. Działkowiczów 3 komisariatu. Temat nie jest nowy, ponieważ w 2017 i 2018 r. władze naszej gminy rozmawiały już na ten temat z Komendą Miejską Policji w Częstochowie, ale pod kątem wykorzystania mającego się niebawem zwolnić budynku przedszkola przy ul. Wolności. Na utworzenie dodatkowego garnizonu brakło jednak środków finansowych w budżecie policji.  Obiekt po przedszkolu jest aktualnie rozbudowywany i modernizowany pod Centrum Usług Społecznościowych, do którego niebawem przeniesie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. A gmina czeka na stanowisko policji w sprawie komisariatu w budynku po szkole na osiedlu.

 

Żłobek, mieszkania, a może jeszcze coś innego?

Kolejną rozważaną opcją jest urządzenie w nim żłobka. To jednak wiąże się ze sporymi nakładami, a sytuacja finansowa gminy w dobie kryzysu wywołanego pandemią – podobnie zresztą jak innych samorządów – nie jest najlepsza. Dużo zależałoby też od potencjalnego zainteresowania mieszkańców świadczoną przez żłobek opieką. Właśnie dlatego władzom gminy zależy tak bardzo na tym, aby lokalna społeczność wyraziła swoje zdanie i wypowiedziała się na temat przyszłości budynku.

– Ma on przede wszystkim służyć ludziom, dlatego musimy wiedzieć w jakim celu chcieliby, żeby został wykorzystany. Bardzo proszę, aby wszelkie pomysły kierować do naszego urzędu, wrzucając chociażby do skrzynki podawczej. Wszystkie opcje przeanalizujemy i zorientujemy się jakie są możliwości realizacji tych pomysłów – podkreśla wójt Paweł Militowski. – Dopiero wtedy, kiedy wyczerpane zostaną możliwości wykorzystania budynku na cele społeczne, będziemy próbowali pójść w stronę sprzedaży czy też wynajęcia pod działalność gospodarczą. Proszę się zastanowić czy nie chcieliby Państwo wybudowania na tym terenie np. lokali mieszkalnych. Trzeba jednak pamiętać, że w tej sytuacji trzeba byłoby się liczyć z postawieniem na placu nowych obiektów – zaznacza.

W odpowiedzi na zarzuty, że urząd nie zajął się tematem zagospodarowania budynku kilka lat wcześniej, wójt przypomina, że jeszcze do niedawna uczyły się w nim dzieci oraz formalnie jego zarządcą pozostawał dyrektor szkoły. Szerzej zakrojone działania w kierunku zmiany jego przeznaczenia były więc nie na miejscu.

– Tym bardziej, że zgodę na przeniesienie uczniów do budynku po gimnazjum i likwidację nauczania przy ul. Działkowiczów 3 musiał wydać kurator oświaty. Bez niej trudno było cokolwiek proponować – podkreśla Paweł Militowski.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content