Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

05

marca
piątek
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila
28 października 2020, 12:22 Inwestycje i remonty

Już w grudniu lepszy dostęp do urzędu dla osób niepełnosprawnych

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu naszej gminie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeszcze w tym roku zrealizowany zostanie projekt pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa istniejących schodów dla budynku Urzędu Gminy Rędziny”. Niedawno wybrano wykonawcę prac.

Zwycięzcą przetargu nieograniczonego na realizację zadania została firma F.U.H. Dziedzicki z Konopisk, która zobowiązała się wykonać całość prac kosztem nieco ponad 146 tys. zł. Termin ukończenia podjazdu dla niepełnosprawnych i przebudowy istniejących schodów to 10 grudnia br. Wykonawca daje 72 miesiące gwarancji.

Gmina skutecznie aplikowała o środki finansowe na realizację projektu w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami lll”. Pozyskała dofinansowanie w wysokości odpowiadającej 35 proc. wartości zadania, czyli najwyższe o jakie mogły starać się jednostki samorządu .

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Rędziny dla osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenie barier architektonicznych, które napotykają te osoby przy wejściu do urzędu poprzez wykonanie podjazdu oraz przebudowę istniejących schodów. Inwestycja jest niezbędna, tym bardziej, że w ostatnich latach zaobserwowano wśród mieszkańców wzrost liczby osób niepełnosprawnych.

Z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny wynika, że w 2016 roku mieliśmy w gminie 89 osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność. Tymczasem zgodnie z danymi udostępnionymi przez GOPS w roku 2020, liczba dorosłych osób niepełnosprawnych korzystających z usług ośrodka i będących jednocześnie petentami urzędu gminy, wzrosła do 150, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto odnotowano aż 60 osób poniżej 18. roku życia korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność, które w przyszłości będą petentami Urzędu Gminy Rędziny.

– Wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy, gdzie znaczna część obiektów użyteczności publicznej nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych może prowadzić do dalszej dyskryminacji oraz marginalizacji i wykluczenia społecznego. Konieczna jest więc realizacja zadań takich ja budowa podjazdu i przebudowa schodów. Po zakończeniu prac, osoby niepełnosprawne będą mogły szybciej i łatwiej dostać się do budynku urzędu – zwraca uwagę wójt Paweł Militowski.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content