Kolejny sprzęt i pomoce dla naszych szkół

Urząd gminy rozstrzygnął przetarg na dostawę kolejnych pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach projektu unijnego „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny” Wspomniany projekt, na który gmina pozyskała 682,5 tys. zł unijnego dofinansowania, realizowany jest w rędzińskich szkołach podstawowych oraz klasach gimnazjalnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. Obejmuje organizację licznych zajęć dodatkowych oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, niezbędnych m.in. właśnie podczas tych zajęć. … Czytaj dalej Kolejny sprzęt i pomoce dla naszych szkół