Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

27

listopada
sobota
Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma

Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny

Nazwa projektu : „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU : 2017-10-01 – 2019-08-31

WARTOŚĆ PROJEKTU: 758 353,55 ZŁ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 682 518,19 ZŁ.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w dwóch szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych w szkole podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach z obszaru Gminy Rędziny poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych i TIK oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć dodatkowych, uzupełniających jak również podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie kreowania u uczniów kompetencji kluczowych i przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i doposażenie pracowni szkolnych.

Projekt przewiduje wsparcie poprzez:

  1. a) dodatkowe zajęcia mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania, stymulowanie rozwoju poznawczego;
  2. b) dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów/uczennic, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej;
  3. c) wsparcie szkoleniowe (szkolenia, kursy, studia podyplomowe) dla nauczycieli/ek mające na celu nabycie umiejętności diagnozowania uczniów, wzrost umiejętności właściwego planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, wzrost kompetencji nauczania.

Projekt będzie realizowany  w okresie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.

Projektem zostaną objęte dzieci z dwóch szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkole podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach, tj. w:

– Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach

– Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach

– klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Regulamin naboru

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 3 oświadczenie przetwarzanie danych

Zał. nr 4 deklaracja udziału

Zał. nr 5 opinia wychowawcy

Zał. nr 6 Lista podstawowa dzieci

zał. nr 7 lista nauczyciele

Zał. nr 8 lista rezerwowa dzieci

Zał. nr 9 lista rezerwowa nauczyciele

Zał. nr 10 deklaracja rezygnacji

 

Biuro projektu pn. „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny” realizowanego przez Gminę Rędziny

Czynne:
Poniedziałek – 7:30 – 15:30
Wtorek – 7:30 – 16:30
Środa – 7:30 – 15:30
Czwartek – 7:30 – 15:30
Piątek – 7:30 – 14:30

© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content