Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

22

września
środa
Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
7 maja 2021, 11:04 news Oświata Pomoc społeczna

Konkurs na kolejne zadania publiczne

Urząd Gminy Rędziny ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w postaci organizacji  wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji, wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Pula środków jest taka sama jak przed rokiem.

Wójt Paweł Militowski podpisał rozporządzenie w sprawie konkursu 4 maja 2021 r. W sumie do rozdysponowania jest 20 tys. zł, ale podzielone na konkretne kwoty przyporządkowane każdemu z trzech rodzajów zadań. Zarówno łączna kwota, jak i pozostałe są jednak w tej samej wysokości, co w 2020 rokiem. Jest to więc kolejny konkurs na realizację zadań publicznych, na które gmina nie zmniejszyła środków.

– Pula środków finansowych na ten cel utrzymaliśmy na tym samym poziomie, mimo skutków kryzysu wywołanego pandemią, które negatywnie odbiły się na naszym budżecie m.in. w postaci mniejszych wpływów z podatków – podkreśla wójt Paweł Militowski.

Na „Organizację wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy w okresie ferii letnich” do wzięcia jest 15 tys. zł. W przypadku zadań za zakresu „Wspierania inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” przewidziano 4 tys. zł. Jeśli chodzi o zadania pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu”, pula znów wynosi 1 tys. zł.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać do 26 maja do godz. 15.00.

Wszystkie niezbędne szczegóły znajdują się w rozporządzeniu, które zamieszczamy poniżej.

 

zdjęcie (okladka) pixabay

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content