Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

27

listopada
sobota
Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma
28 lipca 2020, 13:49 Odpady komunalne

Od dawna monitujemy do rządu w sprawie gospodarki śmieciowej

Śląski Związek Gmin i Powiatów, w tym i gmina Rędziny będąca członkiem związku, tylko w ciągu ostatnich 5 lat skierował do władz państwowych 18 pism dotyczących regulacji prawnych związanych z gospodarką odpadami. Niestety funkcjonowanie systemu wciąż pozostawia wiele do życzenia, a samorządy mają w tym zakresie niewielkie pole manewru.

W ubiegłym tygodniu zorganizowane zostało w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach spotkanie, podczas którego poruszone zostały tematy związane z odbiorem odpadów komunalnych i kosztami organizacji gospodarki śmieciowej.

Podczas dyskusji jedna z radnych powiatowych zarzuciła władzom naszej gminy, że chociaż gmina zrzeszona jest w różnych związkach samorządowych, to ani ona, ani wspomniane związki nic nie robią w kierunku obniżenia kosztów funkcjonowania gospodarki odpadowej. Chodziło głównie o wysokość stawek za odbiór odpadów, które w ostatnich latach znacznie wzrosły niemal w całym kraju, w tym i na terenie gminy Rędziny.

– W przypadku stawek za odbiór odpadów komunalnych gmina jest w zasadzie tylko pionkiem w grze. To firmy mają duże możliwości i od ich ofert w dużej mierze uzależnione są stawki. Samorządy natomiast są bezradne i żeby gospodarka odpadowa się im bilansowała, czyli zgodnie z przepisami nie przynosiła strat ani nie dawała zysków, musi być finansowana w całości z opłat od mieszkańców. Sytuacja na rynku oraz rosnące koszty i opłaty związane z organizacją odbioru śmieci, o czym już wielokrotnie informowaliśmy, wymuszają na gminach podwyżki stawek – wyjaśnia wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Na prośbę wójta, Śląski Związek Gmin i Powiatów, do którego należy gmina Rędziny, przygotował dane dotyczące pism skierowanych w sprawie odpadów do władz państwowych w ciągu ostatnich 5 lat. Od 2016 r. było ich 18. To stanowiska zgromadzenia i zarządu ŚZGiP, pisma do Rządu RP dotyczące systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, również w ramach wspólnego głosu strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której związek jest reprezentowany przez przewodniczącego. Dokumenty, o których mowa, zamieszczamy poniżej.

 

15.stanowisko_zmiany ustawa o utrzym. i porz. w gminach_załącznik

15. stanowisko_kaucjonowanie butelek PET

13.stanowisko Zarzad Zwiazku ws. nielegalnego skladowania odpadow_podpis…

6.stanowisko ZO_odpady_niebezpieczne

05.stanowisko_ws_koniecznych zmian w ustawie o uczipg z perspektywy gmin…

05.stanowisko ws zmiany ustawy o odpadach

04.stanowisko ZO_system gospodarki odpadami

uwagi SZGiP projekt rozporz z 29 09 16 r selekt. zbiorka odpadów

stanowisko ZO nielegalne składowanie odpadów

stanowisko ws wzrostu kosztów gospod. odpadami_listopad2018

stanowisko ŚZGiP_poparcie stanowiska ZMP ws ustawy o uczipg

pismo_Minister Klimatu

Minister Środowiska_ustawa o ucipg_załącznik_3

Minister Środowiska_ustawa o ucipg

Minister Klimatu.2

Komunikat ZMP_KWRiST_31.08.16

Komunikat ZMP z KWRiST 28.09.2016

31.załącznik nr 1 do stanowiska ws zmian_uoucipwg

31.stanowisko_zmiany ustawa o utrzym. i porz. w gminach

23.stanowisko-zamowienia in-house (nowelizacja PZP)

22. Załacznik do pisma do M. Klimatu ws. odpadów_22.11.2019

15.załącznik_stanowisko ZMP

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content