Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

lutego
piątek
Imieniny: Miroslawa, Aleksandra
28 marca 2020, 10:18 Inwestycje i remonty

Przebudowa ulicy Prostej na finiszu

Wszystko wskazuje na to, że przebudowa ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej, realizowana przy udziale środków unijnych pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakończy się nawet kilka miesięcy wcześniej niż początkowo deklarował wykonawca. Firma już kładzie nakładkę asfaltową.

 

Prace w terenie rozpoczęły się jesienią 2019 r. Wyjątkowa przychylna aura umożliwiła ich kontynuację bez większych przerw nawet w okresie zimowym. Korzyść z tego taka, że prawdopodobnie już w kwietniu droga zostanie oddana do użytku.

W czwartek 26 marca wykonawca położył warstwę wiążącą nakładki asfaltowej o grubości 7 cm na całej długości drogi, w piątek z kolei asfaltową warstwę ścieralną na ścieżce rowerowej.

Ze względu na niesprzyjające prognozy pogody na nadchodzące dni, warstwę ścieralną o grubości 5 cm na jezdni zamierza wykonać w najbliższym oknie pogodowym. Pozostałe roboty wykończeniowe będą natomiast realizowane na bieżąco.

 

– Jeśli pogoda będzie sprzyjała oraz sytuacja epidemiczna nie zakłóci rytmu prac, to planowany termin zakończenia robót szacujemy na pierwszą połowę kwietnia – informuje Agnieszka Olszewska, kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Oświaty w Urzędzie Gminy Rędziny.

 

Roboty realizuje firma „Hucz” sp. z o.o. z Boronowa, która w ubiegłym roku wygrała ogłoszony przez urząd gminy przetarg nieograniczony z ofertą na nieco ponad 1,3 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 1 mln zł. Ponieważ w okresie zimowym aura była dość przychylna, zakończenia prac można spodziewać się już w kwietniu. Wykonawca rozpoczął już kładzenie masy bitumicznej.

W zakresie zleconych firmie prac znalazła się przede wszystkim budowa asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku 460 m o szerokości 6 m z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zaplanowano też wykonanie ciągu rowerowego z asfaltobetonu o szerokości 2 m oraz ciągu pieszego z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Ponadto zlecono firmie: budowę zjazdów z kostki brukowej i odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, roboty instalacyjne teletechniczne i gazowe oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Przebudowa ul. Prostej to kolejna w ostatnich latach ważna inwestycja realizowana na terenie Marianki Rędzińskiej m.in. po budowie kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości i przebudowie ul. Srebrnej, zakończonych w 2018 roku. To zarazem jednak tylko pierwszy etap większego zadania drogowego, którego finalizacja w przyszłości przyniesie gminie i mieszkańcom wiele korzyści.

W planie jest budowa nowego połączenia drogowego między Marianką Rędzińska i Rudnikami (ul. Wojska Polskiego/Glinianki). Ulica Prosta zostanie zmodernizowana i poszerzona m.in., żeby mogły nią poruszać się autobusy GZK, a w kolejnym etapie wydłużona o odcinek nowej drogi, który pobiegnie w sąsiedztwie lotniska w kierunku Rudnik. Dokumentacja projektowa obejmuje także przedłużenie ul. Wodnica w Rudnikach, która po zakończeniu prac przestanie być ślepa. Wójt gminy Paweł Militowski i pracownicy urzędu czynią starania w kierunku pozyskania środków finansowych, które pokryją koszty następnego etapu prac.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu: „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej 638041 S – etap I” mająca na celu: realizację I etapu przebudowy drogi o długości 0,451 km, łączącej dwie drogi powiatowe współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie inwestycji 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content