Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

15

czerwca
wtorek
Imieniny: Wita, Jolanty
18 maja 2021, 09:09 Inwestycje i remonty news

Przy urzędzie gminy powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych

W ubiegłym roku gmina pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa istniejących schodów dla budynku Urzędu Gminy Rędziny”. Prace dobiegły już końca.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Rędziny dla osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenie barier architektonicznych. Inwestycja była konieczna, ponieważ można się było do niego dostać jedynie wchodząc po schodów, których pokonanie było dla niektórych mieszkańców trudne czy wręcz niemożliwe. Ponadto,  w ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby osób niepełnosprawnych.

– Wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy, gdzie znaczna część obiektów użyteczności publicznej nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych może prowadzić do dalszej dyskryminacji oraz marginalizacji i wykluczenia społecznego. Konieczna jest więc realizacja zadań takich ta budowa podjazdu i przebudowa schodów. Dzięki wykonaniu tej inwestycji, osoby niepełnosprawne będą szybciej i łatwiej dostać się do budynku urzędu – mówi wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny wynika, że w 2016 roku mieliśmy w gminie 89 osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność. Tymczasem zgodnie z danymi udostępnionymi przez GOPS w roku 2020, liczba dorosłych osób niepełnosprawnych korzystających z usług ośrodka i będących jednocześnie petentami urzędu gminy, wzrosła do 150, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto odnotowano aż 60 osób poniżej 18. roku życia korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność, które w przyszłości będą petentami Urzędu Gminy Rędziny.

Wykonawcą prac była firma F.U.H. Dziedzicki z Konopisk, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Gmina skutecznie aplikowała o środki finansowe na realizację projektu w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami lll”. Pozyskała dofinansowanie w wysokości odpowiadającej 35 proc. wartości zadania – najwyższe o jakie mogły starać się jednostki samorządu.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content