Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

05

maja
środa
Imieniny: Ireny, Waldemara
7 lipca 2020, 17:29 Odpady komunalne

Umowa na odbiór odpadów już podpisana

W dniu 7 lipca 2020r. Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski podpisał umowę na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Rędziny. Było to możliwe dzięki wygraniu przez firmę PZOM STRACH Sp. z o.o, sp. k. przetargu nieograniczonego. Mając na uwadze zapewnienie ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców przetarg został ogłoszony już w dniu 29 kwietnia br. Na oferty urząd oczekiwał do dnia 10 czerwca. Do postepowania przetargowego przystąpił jeden oferent. Realizacja zawartej umowy rozpocznie się od 1 września 2020r. i potrwa do końca sierpnia 2021r.

Jeszcze przed podpisaniem umowy odbyło się spotkanie Wójta gminy, radnych oraz sołtysów z wykonawcą w celu szczegółowego omówienia sposobu realizacji umowy, a także wyjaśnienia kwestii związanych ze stawkami za odbiór odpadów.

W związku z tym, że przetarg wygrał dotychczasowy wykonawca pojemniki na odpady zmieszane i popiół pozostają na posesjach bez zmian. W miesiącach wrzesień – październik 2020r. oraz kwiecień – sierpień 2021r. na mocy zawartej umowy, zgodnie z wymogami ustawowymi, odpady zmieszane oraz bioodpady będą odbierane z posesji dwa razy w miesiącu, natomiast szkło, popiół, plastik  i metal na dotychczasowych zasadach. Dodatkowo od września do punktu PSZOK w m. Karolina mieszkańcy będą mogli dostarczać zużytą odzież i tekstylia. Po opracowaniu harmonogramu odbioru odpadów zostanie on udostępniony na stronie internetowej gminy, a następnie sukcesywnie dostarczany będzie mieszkańcom.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content