Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

lipca
sobota
Imieniny: Kingi, Krystyny
24 czerwca 2021, 07:59 news

Wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. dla wójta Pawła Militowskiego

Podczas sesji zorganizowanej w trybie zdalnym we wtorek 22 czerwca, Rada Gminy Rędziny nie miała wątpliwości w kwestii podsumowania budżetu za 2020 r. Odbywa się ono w formie udzielenia bądź nieudzielenia wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium i w obu przypadkach wójt Paweł Militowski otrzymał je zdecydowaną większością głosów.

Dyskusję nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu rozpoczęło rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020. Przedstawiono opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej (w obu przypadkach pozytywne), a następnie radni przegłosowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania stosunkiem głosów 14 do 1.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie i zatwierdzenie Raportu o stanie gminy Rędziny za 2020 rok. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której większość radnych wyraziła pozytywne zdanie na temat raportu. Podkreślono też, że to w dużej mierze dzięki działaniom wójta Militowskiego udało się uratować Gminny Zakład Komunikacyjny, który w okresie pandemii borykał się ze sporymi problemami finansowymi, wynikającymi ze spadku liczby pasażerów.

– Ten składający się z 15 rozdziałów raport to jest sentencja i pigułka działań podejmowanych w 2020 r. Co roku jest on bardziej obszerny, a to dlatego, że pozytywnie zmieniamy naszą gminę. Bardzo dziękuję radnym za to, że wnikliwie przyjrzeli się raportowi i właściwie go omówili – podkreślił wójt Paweł Militowski.

Zwieńczeniem dyskusji o raporcie było głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta, które zakończyło się takim samym wynikiem jak poprzednie, czyli 14 do 1. Wcześniej pozytywne opinie przedstawili przewodniczący komisji stałych rady gminy.

Ostatecznym podsumowaniem realizacji budżetu za 2020 r. było głosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium, o co wnioskowała Komisja Rewizyjna.

– Dzięki uporowi i determinacji zrealizowaliśmy szereg działań. To wynik zgodności radnych przy podejmowaniu uchwał, których realizatorem był urząd gminy. Zadania nakładane przez radę tyczyły się nie tylko inwestycji, ale też i wielu innych, często mało zauważalnych spraw jak odpowiednie wychowanie dzieci w przedszkolach i szkołach, prace GOK-u, GOPS-u, OSP czy GZK, który najbardziej dotkliwie odczuł skutki pandemii COVID-19. Często zapominamy o najprostszych rzeczach, które gmina realizuje w trosce o bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców, a które mają miejsce jak utrzymanie oświetlenia, remonty placówek, czy jednostek OSP w gotowości do niesienia pomocy – zwrócił uwagę Paweł Militowski.

W przypadku absolutorium po raz trzeci 14 radnych było za, a tylko jedna osoba przeciw. Po głosowaniu przewodnicząca rady Agnieszka Bajor pogratulowała wójtowi przyznanego absolutorium, a sam wójt podziękował za to, że radni po raz kolejny obdarzyli go zaufaniem.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content