Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

02

marca
wtorek
Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
1 lipca 2020, 09:17 Pomoc społeczna

Wsparcie dla uczniów w programie „Dobry Start”. Ruszył nabór wniosków

W ramach rządowego programu „Dobry Start” przysługuje 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 1 lipca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w trybie online, od 1 sierpnia będzie natomiast można składać wnioski w formie tradycyjnej.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkołach wypłacane będzie dłużej – do ukończenia przez nie 24. roku życia. Łącznie – jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – to wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Chociaż świadczenie „Dobry Start” przysługuje każdemu, bez względu na dochód rodziny, to trzeba złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Jeśli chodzi o wnioski o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, to składają je rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nabór właśnie się rozpoczął.

– Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski można składać w tych samych instytucjach, w których można się ubiegać o świadczenie 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Więcej na temat świadczenia „Dobry Start” na stronie internetowej MRPiPS – https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content