Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

22

października
piątek
Imieniny: Halki, Filipa, Salomei
12 października 2021, 14:11 news

XI Zjazd Zarządu Gminnego OSP

W niedzielę 10 października w Rudnikach odbył się XI Zjazd Zarządu Gminnego OSP. Na Zjeździe dokonano wyboru nowego Zarządu Gminnego. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Prezesem został Paweł Militowski, Komendantem Andrzej Krawczyk. Wiceprezesami zostali Adam Jaruga i Robert Kozierkiewicz, Sekretarzem Anna Moroń – Mielczarek, Skarbnikiem został Sebastian Sojda, członkami Zarządu Rafał Zielonka, Konrad Wawrzak, Paweł Rybak, Adam Kaźmierczak, Tomasz Stolarczyk. Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Krzysztof Cieślik, Sekretarz Jowita Terka, Członek Komisji Anna Dondela. Poprzedni skład Zarządu otrzymał absolutorium i wybrano nowy.

Zarząd Oddziału Gminnego oraz Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych zostały zobowiązane miedzy innymi do podejmowania następujących działań:

Skierowanie wysiłku na pozyskiwanie nowych członków czynnych i wspierających

Wspieranie najsłabszych organizacyjnie oddziałów Związku i OSP

Utrzymywanie ścisłej współpracy z samorządem terytorialnym

Pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu i umundurowania, zarówno z budżetu gminy, jak i z innych dostępnych źródeł

Pozyskiwanie dodatkowych środków na prowadzenie bieżącej działalności statutowej

Prowadzenie kampanii sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych w OSP zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Zarząd Główny Związku oraz z obowiązującymi statutami

Dokumentowanie działalności OSP w kronikach i za pośrednictwem stron internetowych

Wykorzystywanie technologii informatycznych do komunikacji oraz szkoleń

Utrzymywanie współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w zakresie gotowości operacyjno-bojowej, organizowania szkoleń i prowadzenia kontroli w jednostkach

 

Poniżej zdjęcia z XI Zjazdu Zarządu Gminnego OSP

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content