Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

15

kwietnia
czwartek
Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

XLVIII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 21 grudnia 2017 roku (tj. w czwartek)
o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Korekty uchwały Nr 88/XLVII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 listopada 2017 roku
2. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok
3. Budżetu Gminy Rędziny na 2018 rok
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2018-2032
5. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
6. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny”
7. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
8. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2018
9. Zmiany uchwały nr 45/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Rędziny

© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content