Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

23

października
sobota
Imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
24 września 2020, 11:10 Wydarzenia

XXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020,poz.713) informuję, że w dniu 29 września 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 4. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020 – 2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kościelec w rejonie lotniska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki w rejonie kamieniołomu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie telekomunikacji.
 12. Korespondencja Rady Gminy oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content