Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

30

listopada
wtorek
Imieniny: Andrzeja, Maury, Konstantego
15 marca 2017, 13:27 Wydarzenia

XXXVII sesja Rady Gminy

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 21 marca 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 15:30  w  Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6.    Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2.    Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
3.    Zatwierdzenia planu pracy komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny na 2017 rok

III . Informacje i zapytania
1.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Rędziny za rok 2016.
2.    Odczytanie przez Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach sprawozdania dot. stanu bezpieczeństwa w rejonie działania komisariatu policji w Kłomnicach za rok 2016.
3.    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rędziny za 2016 rok.
4.    Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
5.    Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content