Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

maja
środa
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
12 maja 2017, 14:23 Odpady komunalne

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: UM-Redziny

Wójt Gminy Rędziny zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017r. Rada Gminy Rędziny podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 11,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 22,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi:
od miesiąca lipca 2017r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.
W lutym 2017r. został rozstrzygnięty nowy przetarg. Umowa została podpisana na okres 1 roku kwiecień 2017r. – marzec 2018r.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym
w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content