Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

lipca
sobota
Imieniny: Kingi, Krystyny
25 czerwca 2021, 11:00 Inwestycje i remonty news

Zmiany w podatku od lotnisk. Mogą ucierpieć na tym dochody naszej gminy

Klub parlamentarny PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatkach, który dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów i budynków znajdujących się na lotniskach. Niestety wejście w życie proponowanych zmian może oznaczać mniejsze wpływy do budżetu gminy Rędziny.

Posłowie zaproponowali zmianę brzmienia art. 7 w ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

„Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. „Podatkiem objęte byłyby zatem w tym rozumieniu pozostałe grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze”.

„Żeby przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły…”

Zdaniem parlamentarzystów PiS taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, chociaż zgodnie z poprawną jego interpretacją już sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, ponieważ cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą.

„Projektowana ustawa zmierza do tego, by przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze” – podkreślają, zapewniając, że zmiany nie będzie miała znaczenia dla samorządowych finansów.

Nie tylko usunięcie wątpliwości interpretacyjnych?

Samorządowcy widzą jednak sprawę inaczej. W oficjalnym piśmie do zastępcy szefa Kancelarii Sejmu Dariusza Salamończyka, wiceprezes Związku Powiatów Polskich i starosta bielski Andrzej Płonka sygnalizuje, że dojdzie w ten sposób do zmian w zakresie zasad korzystania ze zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości.

„Zmiana nie ma charakteru redakcyjnego czy usuwającego wątpliwości interpretacyjne – jak zdają się to przedstawiać projektodawcy – a będzie miała negatywne skutki dla budżetów gmin. Dodać należy, że wszelkie zwolnienia od podatku mają charakter wyjątku od zasady powszechnego opodatkowania nieruchomości” – przekonuje w piśmie.

Andrzej Płonka zwraca uwagę, iż proponowane rozwiązanie spowoduje, że wszystkie grunty położone na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego będą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.

„Przy czym dzisiaj zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie zdaje się nie budzić wątpliwości, że zwolnieniem objęte są tylko grunty położone na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które zostały zajęte na posadowione na nich budynki i budowle, czyli innymi słowy, grunty znajdujące się pod budynkami i budowlami położonymi na tym obszarze. Nie mogą z tego zwolnienia zatem korzystać te grunty, które znajdują się na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, lecz na których nie posadowiono żadnych budynków i budowli” – argumentuje, przytaczając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2019 r.

Ile może stracić gmina Rędziny?

Włodarze gmin, na terenie których znajduję się lotniska, spodziewają się utraty dochodów. Zdanie to podziela wójt gminy Rędziny Paweł Militowski, który obawia się, że jeśli regulacja wejdzie w życie, pozbawi naszą gminą wpływów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem Lotniska Rudniki.

– Wygląda na to, że cały teren lotniska będzie zwolniony z podatku. Jeśli tak, to stracimy na tym kolejne środki finansowe, które można by wykorzystać na realizację inwestycji wskazywanych przez radnych i mieszkańców – mówi wójt Militowski.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content